Utvalgte artikler

Podcast
Podcast

Verdens første ebolavaksine og nesespray mot depresjon. EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefalte på sitt oktobermøte …
-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle …
138 000 kvinner i voksen alder tar ikke livmorhalsprøve som anbefalt. – Fortsett med å sjekke deg selv om du …
Nytt om navn
Amicoat produserer et bakteriedrepende stoff som er forsket frem ved Universitetet i Tromsø. Nå er Georg Andreas Gundersen på plass …
Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper, slik at kreft kan identifiseres og behandles tidligere enn før.
Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Tarmkreft er en av de mest utbredte kreftformene i Norge. Nå vil regjeringen ta grep for å forebygge at stadig …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
Statsbudsjettet
Hvert år går det med 200 000 timer fordi pasienter ikke møter til avtalt time på sykehusene. Nå øker gebyret …
Statsbudsjettet
Regjeringen fjerner støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet, og ikke har betydning for tannhelsen. Det kan bety …
Statsbudsjettet
Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Det kommer frem av Statsbudsjettet …
Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og …
Statsbudsjettet
Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram i morgen 7. oktober 2019. Men finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie har …
Podcast
Hvorfor sier Beslutningsforum nei til en genterapi som kan redde 20-30 norske liv?
Tidligere har man kategorisert og diagnostisert kreft utifra hvor i kroppen kreften sitter. Nå er det lansert en ny kreftmedisin …
Norske kreftpasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftmedisin. - Dette skyldes blant annet at …
Nytt om navn
-Persontilpasset medisin har potensiale til å revolusjonere behandlingen vi kan gi norske pasienter. Men de helseøkonomiske vurderingene og beslutningene om …
- For kreftpasienter kan trening være livsviktig. Derfor bør alle pasientene få tilbud om fysisk aktivitet i kreftforløpene på sykehusene. …
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt …