St. Olavs hospital undersøker om det nye journalsystemet Helseplattformen kan ha medført at en pasient døde. o add image caption
St. Olavs hospital undersøker om det nye journalsystemet Helseplattformen kan ha medført at en pasient døde. o add image caption

Undersøker om Helseplattformen kan ha medvirket til at pasient døde

St. Olavs hospital i Trondheim undersøker om den nye Helseplattformen kan ha medvirket til at en pasient døde. Nå er saken sendt til Statens helsetilsyn.

Publisert

Saken handler om en eldre pasient som ble innlagt på St. Olavs hospital i desember, og siden døde av slag fordi blodfortynnende behandling ble stanset.

Det undersøkes nå om dødsfallet kan ha sammenheng med innføringen av det omstridte pasientsystemet Helseplattformen, som ble innført på St. Olavs hospital 12. november, skriver Adresseavisen.

– Svært alvorlig

– Som sykehusdirektør tar jeg dette svært alvorlig. Det er tungt å vite at pasientsikkerheten kan være truet, og det er svært bekymringsfullt når vi får alvorlige hendelser og dødsfall som eventuelt kan skyldes stort arbeidspress eller innføring av Helseplattformen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til avisen.

Pasienten i 80-årene gikk på blodfortynnende medisin, som rutinemessig ble avsluttet da han ble sendt til St. Olavs hospital for utredning om en mulig blødning. Behandlingen ble aldri startet opp igjen da han ble uskrevet fra sykehuset.

Manglet pasientinformasjon

To dager etter at han kom hjem, ble han innlagt på nytt for hjerneslag, noe han døde av. Ettersom pasienten ble innlagt på et nytt sykehus, fant ikke ansatte dokumentasjon i pasientjournalen om oppholdet på St. Olavs hospital noen dager tidligere, skriver NRK.

– Om det skyldes problemene med Helseplattformen, er vanskelig å svare på. Men det vi ser, er at man ikke har fått til å dokumentere som man skal, og det har nok tydelig sammenheng med Helseplattformen, sier fylkeslege Jan Vaage til rikskringkasteren.

Overfor Adresseavisen kaller han hendelsen en «rutinesvikt», men understreker at det fremdeles er uklart hvilken rolle det nye journalsystemet har hatt.

Ber Kjerkol svare

Helt siden Helseplattformen ble innført i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet ved St. Olavs hospital.

Helsetilsynet har allerede bedt om en redegjørelse av innføringen ettersom det etter nesten ni uker fremdeles rapporteres om feil. Nå ber Frp helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om det samme.

Morten Wold (Frp) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og bedt henne om å redegjøre for situasjonen på St. Olavs hospital.
Morten Wold (Frp) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og bedt henne om å redegjøre for situasjonen på St. Olavs hospital.

– Nå som fylkeslegen i Trøndelag knytter et pasientdødsfall til Helseplattformen, har jeg sendt brev til statsråden og bedt henne redegjøre for situasjonen, sier Morten Wold (Frp), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han mener helseministeren må gjøre mer for å sikre pasientsikkerheten.

– Man kan ikke implementere et nytt journalsystem før man vet at det er forsvarlig. Fagmiljøene har vært tydelige med hvilke utfordringer Helseplattformen ville dra med seg, og de har fått rett i sine spådommer, sier han.

Sykehuset sliter ifølge Adresseavisen med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer fram, og tungvinte løsninger etter at de byttet til nytt journalsystem.

Powered by Labrador CMS