Illustrasjonsfoto: De genmodifiserte CAR-T cellene føres tilbake til pasienten

Lovende resultater for immunterapi ved eggstokkreft

Svenske forskere undersøker om en ny type immunterapi kan fungere som behandling for eggstokkreft. En studie der mus har blitt behandlet med CAR-T-celler viser lovende resultater.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av en studie som nå er publisert i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

CAR-T celleterapi er en relativt ny type immunterapi. Det betyr at en bestemt type immunceller, T-celler, høstes fra en pasients blod og sendes til et laboratorium. Der forsynes T-cellene med et nytt gen som spesifikt angriper et molekyl, «kimerisk antigenreseptor», CAR, som sitter på kreftcellene.

Isabelle Magalhaes, dosent på Karolinska Institutet.

Når T-celler føres tilbake i kroppen er de aggressive og angriper kreftceller omtrent som målstyrte roboter.

– Denne behandlingen er tatt i bruk for pasienter med blodkreft og vi vil nå undersøke om vi kan bruke metoden for å behandle eggstokkreft. Kvinner med eggstokkreft har til tross for forbedringer i behandlingen fortsatt og dårlige prognose, sier Isabelle Magalhaes, dosent ved Karolinska institutet.

Dårligere effekt i solide svulster

Til nå har CAR-T-terapi vist seg å virke dårlig for krefttyper som gir opphav til svulster.

– Svulster oppstår ofte i et negativt miljø for T-celler, blant annet fordi oksygennivået er lavt. Dette kan føre til en inaktivering av de angripende T-cellene og dermed dårligere behandlingseffekt. Derfor ønsket vi å undersøke om det likevel ville fungere, sier Jonas Mattsson som er gjesteprofessor ved Karolinska Institutet.

Hør på HealthTalks siste podcast-episode her:

På mange eggstokksvulster finnes det såkalt mesotelinprotein. I en studie ønsket forskerne å teste tre typer CAR-molekyler programmert til å angripe nettopp dette spesielle proteinet.

Eggstokkreftceller i reagensrør ble gjentatte ganger eksponert for de programmerte CAR-T-cellene. I tillegg ble det utført flere forsøk på mus.

Jonas Mattsson er gjesteprofessor på Karolinska Institutet.

Mus med kreft levde lengre

Alle de tre CAR-T-cellene forlenget signifikant levetiden til mus med kreft, sammenlignet med mus i en kontrollgruppe. Men en av de tre CAR-T-typene, kalt M1xx CAR-T-celler, hadde overlegen effekt. Musene som ble injisert med det molekylet krympet svulstene og levde enda lenger enn de andre musene. Flere av musene ble til og med kurert.

– Hos flere mus var det ingen tumorceller tilbake som vi kunne oppdage, og effekten varte drøyt tre måneder etter at behandlingen startet. Dette gir evidens for at immunterapi der CAR-T-celler angriper mesotelinproteinet er en lovende behandling for eggstokkreft, sier Jonas Mattsson.

Forskerne håper at funnet baner vei for en klinisk studie på mennesker.

– Målet vårt er å forutsi de optimale betingelsene for å produsere CAR-T-celler slik at de kan infiltrere og bekjempe svulsten og overleve i kroppen til kvinner med eggstokkreft, sier Jonas Mattsson.

Powered by Labrador CMS