På OUS Rikshospitalet blir alle organtransplantasjoner i Norge blir utført. I fjor fikk 382 pasienter hjelp takket være organtransplantasjon.

Flere organdonasjoner i 2022 takket være ny metode

Etter nærmere to år med pandemi og en nedgang i donorratene i Norge er det nå en oppgang.

Publisert

382 pasienter fikk i fjor hjelp takket være organtransplantasjon. Til sammen 418 organer ble transplantert, gitt av 109 donorer. Det viser nye tall fra Oslo universitetssykehus. Det ble gjennomført flest nyretranplantasjoner - 229 i alt - etterfulgt av lever (92) og lungetransplantasjoner (31).

- Selv om dette er en bedring fra fjoråret, kan vi konstatere at enda flere kunne vært hjulpet, hadde det ikke vært for pandemien. Vi ser at 18 potensielle avdøde donorer, som kunne gitt mange organer, ikke ble realisert grunnet Covid-infeksjon. At smittetallene nå øker igjen gjør oss bekymret, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Ny metode gir flere donasjoner

Noe av økningen i donorratene i 2022 kan tilskrives cDCD (controlled donation after circulatory death), den nye metoden som muliggjør organdonasjon etter sirkulatorisk død, det vil si varig hjerte- og åndedrettsstans. Den er kun aktuell ved dødsfall hos pasienter med katastrofale hjerneskader.

Antall transplantasjoner i 2013-2022.

Totalt seks donorer ga flere organer hver med metoden, som nå er implementert ved 24 av landets 28 donorsykehus. Godkjenning er nært forestående ved de fire andre.

Det meldes så langt om gode erfaringer med metoden – både fra involvert helsepersonell og de pårørende. Undervisning om metoden ved donorsykehusene pågår for fullt.

- Vi synes det er svært gledelig at cDCD nå er i gang, etter flere år med diskusjoner, utredninger og til dels unyansert kritikk. Dette er organer som tidligere gikk til spille, og som nå redder liv, sier Sekowski.

Flere må si ja

Det er positive nyheter også for alle som venter: Ventelistene har gått noe ned. På årets siste dag stod 403 pasienter på venteliste for et nytt organ. Ved utgangen av 2021 var dette tallet 488.

– Ventelistene går litt opp og ned, men er fremdeles for høye. Vi er nødt til å få opp andelen i befolkningen som sier ja til organdonasjon, og ikke minst få alle som er positive til å dele sitt standpunkt, sier Sekowski.

Det ble et ja ved 72 prosent av tilfellene der donasjon var aktuelt på norske sykehus i fjor. Samtidig sier 81 prosent av de spurte i en Norstatundersøkelse fra i fjor høst utført på oppdrag fra Stiftelsen Organdonasjon at de er positive til organdonasjon.

– Denne uoverensstemmelsen kan skyldes at over 30 prosent av de som er positive, ikke gjør noe aktivt for å opplyse om sitt standpunkt til organdonasjon. Da er det familien som må ta denne avgjørelsen på sykehuset, når tragedien har funnet sted. Vår oppfordring er: Informer familien om ditt standpunkt og fyll ut Donorkort, sier Sekowski.

Powered by Labrador CMS