Overlege og professor Åslaug Helland er hovedutprøver i NIPU-studien. Pasientene i studiearmen får den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med de to veletablerte immunsjekkpunkthemmerne Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab).

Er i mål med rekrutteringen til brysthinnekreftstudie

Nå er alle pasientene inkludert i NIPU-studien som tester ut effekten av den norske kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med to immunsjekkpunkthemmere på pasienter med brysthinnekreft. – Vi er glade for at rekrutteringen til NIPU-studien nå er komplett, sier overlege og professor Åslaug Helland som er studies hovedutprøver.

Publisert Sist oppdatert

Totalt har 118 pasienter med mesoteliom også kalt brysthinnekreft blitt rekruttert til den randomiserte multisenterstudien. Den første pasienten ble behandlet i juni 2020, og nå er altså rekrutteringen av pasientene komplett.

Pasientene i studiearmen får den universelle kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med de to veletablerte immunsjekkpunkthemmerne Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som andrelinjebehandling. Pasientene i placeboarmen får Opdivo og Yervoy som i dag er standardbehandlingen for brysthinnekreftpasienter i Europa og USA. UV1 er utviklet av det norske selskapet Ultimovacs. Det er Bristol-Myers Squibb som har utviklet Opdivo og Yervoy.

– Vi er glade for at rekrutteringen til NIPU-studien nå er komplett. Vi er dedikerte til å bedre omsorgen for pasienter som har mesoteliom, der dagens behandlingstilbud er begrenset, sier Åslaug Helland.

Studiens endepunkt er progresjonsfri overlevelse (PFS) og topplinjedata forventes å bli publisert i første halvdel av 2023, forteller Ultimovacs i en børsmelding. Dataene vil bli publisert etter at totalt 69 pasienter har fått konstatert at kreften på nytt har begynt å vokse eller er døde.

Adm. direktør Carlos de Sousa i Ultimovacs

NIPU er en multisenterstudie som gjennomføres på sykehus i Skandinavia, Spania og Australia. Den er er sponset av Oslo universitetssykehus med støtte fra Bristol-Myers Squibb og Ultimovacs.

– Spennende periode

– Vi går inn i en veldig spennende periode for Ultimovacs når vi nærmer oss avlesing av topplinjedata til de to første av selskapets i alt fem randomiserte fase 2-studier som undersøker UV1. Hvis de er positive, har disse resultatene potensial til å være transformative både for behandlingen av kreftpasienter med et betydelig udekket behov, og for Ultimovacs i vårt oppdrag å hjelpe disse pasientene, sier adm. direktør Carlos de Sousa.

Brysthinnekreft er en kreft i slimhinnen i lungene og den indre thoraxveggen. Den oppstår oftest hos personer med yrkesmessig risiko for eksponering for asbest. Tiden fra eksponering for asbest til diagnose av sykdom tar vanligvis flere tiår. Forventet levealder for de fleste mesothelioma-pasienter er omtrent 12 måneder etter diagnosen, noe som indikerer et høyt udekket medisinsk behov.

Powered by Labrador CMS