Pfizer utvider «An Accord for a Healthier World» til å inkludere hele selskapets legemiddelportefølje på rundt 500 produkter. Programmet som er tilgjengelig i 45 lav- og middelinntektsland, tilbød tidligere kun 23 produkter til innkjøpspris.

Pfizer utvider avtale med fattige land - tilbyr 500 legemidler til innkjøpspris

Pfizer utvider innkjøpsprogrammet «An Accord for a Healthier World» til å inkludere hele selskapets legemiddelportefølje på rundt 500 produkter. Ordningen skal gi ytterligere hjelp til 1,2 milliarder mennesker i 45 lavinntektsland.

Publisert

Gjennom den nevnte avtalen, som Pfizer lanserte i mai 2022, tilbyr Pfizer sine legemidler og produkter til 45 lavinntektsland på en «not for profitt»-basis. Tidligere har avtalen inkludert alle patenterte medisiner og vaksiner som er tilgjengelig i USA og Europa, men nå inkluderes også medisiner der patentet er utgått. Dette alene øker andelen produkter i avtalen fra 23 til rundt 500, skriver Pfizer i en pressemelding.

«An Accord for a Healthier World» (heretter kalt Accord), ble opprettet i fjor med fokus på å kraftig redusere helseulikheter som eksisterer mellom mange lavinntektsland og resten av verden. Accord-porteføljen inneholder nå både patenterte og ikke-patenterte legemidler og vaksiner til behandling og forebygging av mange av de mest smittsomme og ikke-smittsomme sykdommene som lavinntektsland i dag påvirkes av.

Avtalen inkluderer kjemoterapier og orale kreftbehandlinger som ifølge Pfizer potensielt kan gi behandling til nærmere én million nye krefttilfeller i de Accord-tilknyttede landene hvert år. Inkludert er også et bredt utvalg av antibiotika som skal kunne hjelpe med å adressere den stadig økende morbiditeten, mortaliteten og kostnadene som er knyttet til antibiotikareistens, samt hjelpe med å forhindre rundt 1,5 millioner dødsfall som hvert år skjer i disse landene grunnet bakterielle infeksjoner i sykehus og helseklinikker. Nye medisiner og vaksiner som lanseres vil fortløpende bli inkludert i Accord-avtalen på en «not for profit»-basis.

Albert Bourla, administrerende direktør i Pfizer,2 lanserte «An Accord for a Healthier World» på World Economic Forum i 2022

Albert Bourla, administrerende direktør i Pfizer, sier i en kommentar at Accord ble lansert for å hjelpe til med å redusere det åpenbare gapet i helseulikhet som eksisterer i verden.

– Håpet vårt er å kunne styrke landenes myndigheter og sammen skape løsninger med dem og andre partnere fra flere sektorer for å bryte ned mange av de systembarrierene til bedre helse, sier han.

Powered by Labrador CMS