KLAR MENING: – Farma Norge ønsker tydelige rutiner av rullering av beredskapslagrene, presisering av prosesser for uttak av beredskapslager og tydeliggjøring av hvem som er kontaktpersoner i helsedirektoratet, legemiddelverket og Helse Vest, skriver Farma Norges daglige leder Kjetil Berg i interesseorganisasjonens høringssvar.

Farma Norge vil unngå unødvendig kasting av legemidler fra beredskapslagrene

Interesseorganisasjonen Farma Norge mener rullering av legemidlene i beredskapslagrene inn og ut av markedet må bli bedre. – Denne utfordringen har økonomiske, miljømessige konsekvenser og er etisk betenkelig, mener de.

Publisert

Innspillene fra organisasjonen, som representerer generiske og biotilsvarende legemiddelselskaper, kommer de med i et høringssvar til en høringsrunde fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om beredskapslagring av legemidler i primærhelsetjenesten. Høringen hadde svarfrist 6. januar.

Les også: LMI vil forby eksport av legemidler fra norske beredskapslagre

Innledningsvis skriver Farma Norge at det er fornuftig at holdbarhetskravene er redusert til seks måneder pluss antall måneder i beredskapslager.

«Den nye legemiddellisten har redusert antall produkter på 6 måneder til 3 måneder, som er et viktig tiltak. Legemiddellisten er sentral for forsyningssikkerheten, det er viktig at flest mulig produkter har 3 måneder i lager og vi forutsetter denne praksisen fortsetter», skriver foreningen, ved daglig leder Kjetil Berg.

Les også: Frykter dårlig kompensasjon for beredskapslagring av medisiner

Ønsker tydeligere rutiner for rullering

Videre pekes det på viktigheten av at beredskapslagrene faktisk brukes i mangelsituasjoner, da leverandørene bruker mye tid og ressurser på å følge opp beredskapslagrene.

«Farma Norge ønsker tydelige rutiner av rullering av beredskapslagrene, presisering av prosesser for uttak av beredskapslager og tydeliggjøring av hvem som er kontaktpersoner i helsedirektoratet, legemiddelverket og Helse Vest. Det må bli enklere for leverandører å skaffe seg informasjon, og myndighetene bør ha en proaktiv dialog med leverandørene», skrives det.

Med det kommer Farma Norge også med et ønske om økte ressurser fra staten til dette arbeidet, for å sikre forbedret dialog mellom aktørene, forbedring av IT-systemer, samt forbedret statistikk om legemiddelmangel, både i eller utenfor beredskapslagrene.

«Myndigheten bør også vurderer sine rutiner, som for eksempel bruk av utenlandspakning i mangelsituasjoner», står det i høringssvaret.

– Etisk betenkelig

Interesseorganisasjonen komme deretter inn på problemstillinger rundt kassasjon, altså kasting, av ubrukte og utgåtte legemidler fra beredskpaslageret. Det pekes blant annet på at produktene i beredskapslagrene må rulleres inn i markedet etter en klar og tydelig plan.

«Vi opplever enkelte utfordringer med det i dag. Denne utfordringen har økonomiske, miljømessige konsekvenser og er etisk betenkelig. Leverandørene skal ikke ha returplikt fra beredskapslagrene, ansvaret må ligge hos myndighetene. Farma Norge ønsker en dialog om hvordan vi i størst mulig grad kan unngå kassasjon fra legemiddelberedskapslagrene.»

Avslutningsvis peker Kjetil Berg og Farma Norge på at leverandørene i perioder har opplevd mangel på kommunikasjon med myndighetene, og at det kan skyldes ressursmangel eller manglende systemer og rutiner for beredskapslagrene.

«Farma Norge ønsker også å påpeke at kommunikasjonen er forbedret, men at det fortsatt er utfordringer. Derfor tror vi at myndigheten bør vurdere om det skal tilføres ekstra ressurser, eller opprette en egen leverandørkontakt i Helse Vest», skriver de.

Powered by Labrador CMS