Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber helseforetakene begrense bruken av vikarbyråer så langt det er mulig.

– Sykehusene må bli langt mindre avhengig av bemanningsbyråer og innleide vikarer

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Hun ber nå sykehusene begrense bruken av vikarbyråer.

Publisert

– Sykehusene må bli langt mindre avhengig av bemanningsbyråer og innleide vikarer. De betaler mer for samme type fagfolk gjennom byråene enn om de hadde vært ansatt på sykehuset. Det må vi få slutt på, sier Kjerkol i årets sykehustale.

Hun ber derfor norske sykehus om å ta en kritisk gjennomgang av behovet for innleid arbeidskraft, med sikte på å redusere bruken betydelig.

Du kan lese hele sykehustalen her.

– Vi må investere i de fagfolkene vi har og ikke fordyrende mellomledd, sier helseministeren.

Hun understreker imidlertid at det vil være unntak fra regelen for å kunne drive sykehusene forsvarlig i hele landet.

Flere fagforeninger har gått sterkt imot regjeringens avgjørelse i fjor om å ha et unntak for helsetjenesten, men Fagforbundets leder Mette Nord sier hun er veldig glad for den innstrammingen og presiseringen som gjøres nå.

– Det er viktig at vi får bemannet sykehusene våre med hele faste stillinger, sier hun til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS