Legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb og Karolinska Universitetssjukhuset innleder nå et forskningssamarbeid innen onkologi og hematologi

Bristol Myers Squibb og Karolinska Universitetssjukhuset vil utvikle innovative kreftbehandlinger

Karolinska Universitetssjukhuset og legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb har signert en avtale om å starte et forskningssamarbeid innen onkologi og hematologi. Ambisjonen er er levere innovative kreftbehandlinger innen presisjonsmedisin samt celle- og genterapi.

Publisert

Bristol Myers Squibb er et av verdens ledende legemiddelselskaper og forsker på og utvikler innovative terapier innen onkologi, hematologi, immunologi og kardiovaskulære sykdommer. Karolinska Universitetssjuhuset er på sin side en ledende behandlende forskningsinstitusjon og gjennomfører hundrevis av kliniske studier på disse sykdomsområdene.

Jörg Schulze, administrerende direktør i Bristol Myers Squibb Sverige

Sammen skal de samarbeide om kliniske forskningsstudier innen onkologi og hematologi. Partene vil sentralisere arbeidet gjennom en styringsgruppe bestående av eksperter fra begge organisasjoner for å diskutere omfanget av arbeidet, inkludert kliniske studier, translasjons- og preklinisk forskning og annet forskningssamarbeid. Målet med samarbeidet er å optimalisere bruken av innovative terapier og å øke kunnskapen innen presisjonsmedisin i kreftbehandling, fra tidligfasestudier og biomarkørforskning til real-world data.

Sverige er ledende

Bristol Myers Squibb sier i en nyhetsmelding at de ser på Sverige som et svært viktig og fremtredende land for forskning, utvikling og innovasjon innen life science-området.

– Vi er stolte over å kunne offentliggjøre vårt nye forskningssamarbeid med Karolinska Universitetssjukhuset. Vårt håp med samarbeidet er at pasienter i fremtiden vil kunne dra nytte av nye innovative behandlingstilbud først og fremst innen presisjonsmedisin i kreftbehandlingen, sier Jörg Schulze, administrerende direktør i Bristol Myers Squibb Sverige.

Karolinska Universitetssjukhuset ser på samarbeidsavtalen med BMS som en mulighet til i fellesskap å utvikle presisjonsmedisin innen høyt spesialisert kreftomsorg samt celle- og genterapi.

Rask tilgang

– Vårt håp er at samarbeidet vil føre til at våre pasienter raskt får tilgang til avanserte nye behandlingsformer basert på de siste forskningsfunnene som vi utvikler sammen, sier professor dr. Stephan Mielke, leder for forskning og utdanning ved Tema Cancer og driftsleder for medisinsk enhet for celleterapi og allogen stamcelletransplantasjon.

Professor Stephan Mielke Karolinska Universitetssjukhuset

Samarbeidet er basert på Global Expert Centers Initiative (GECI), som ble opprettet i Europa av Bristol Myers Squibb i 2015. Det er en forskningsplattform som har som formål å fremme forskning og datagenerering gjennom samarbeid med viktige vitenskapelige institusjoner og universiteter. Mer enn 24 institusjoner fra over ti land er for tiden involvert, og Karolinska Universitetssjukhuset er den første medlemsinstituttet i Norden. GECI holder årlige møter for medlemsinstitusjoner for å diskutere forskningsprosjekter, dele medisinsk innsikt og utarbeide strategier.

Powered by Labrador CMS