Apoteklovutvalget:

Farmasiet om dagens apotekkrav: – Ikke særlig fremtidsrettet

Stig Henning Pedersen, driftsdirektør i Norges største rene nettapotek Farmasiet, mener dagens apoteklovgivning er regulert med utgangspunkt i fysiske apotek, og er ikke innrettet med tanke på salg av legemidler over internett uavhengig av de fysiske apotekene.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag overleverte Apoteklovutvalget sin NOU-rapport om fremtidens apotek til helseminister Ingvild Kjerkol. Rapporten fremmer blant annet forslag til endringer i apotekregelverket.

– Sentral etableringshindring

Stig Henning Pedersen er farmasøyt og driftsdirektør i nettapoteket Farmasiet. Han var en av grunnleggerne av nettapotek-utfordreren, og er en av utvalgsmedlemmene som har gått inn for at det gjøres unntak i grossistenes leveringsplikt.

Han forteller at grossister som leverer til apotek i dag har leveringsplikt for alle legemidler som grossisten fører og må som hovedregel kunne levere til apotek hvor som helst i landet innen 24 timer. Pedersen mener dette er en sentral etableringshindring i grossistleddet.

– Dersom regjeringen følger opp utvalgets forslag vil det gjøre det lettere for oss og andre apotekkonkurrenter å bli en fullverdig grossist. I dag setter kravene til 24 timers leveringsplikt en effektiv stopper for det.

Han forteller at i nettandelen på legemiddelomsetningen i Norge er på fattige 3 prosent - mens den i Sverige er på om lag 20 prosent.

– Det er heller ikke særlig fremtidsrettet å kreve at et nettapotek skal ha et fysisk utsalg i tilknytning til sin egen nettbutikk, sier han.

Pedersen forteller at apoteklovgivningen i dag er regulert med utgangspunkt i fysiske apotek, og er ikke innrettet med tanke på salg av legemidler over internett uavhengig av de fysiske apotekene.

Må ha fysisk apotekutsalg

Dagens apoteklov åpner ikke for etablering av apotek uten fysisk tilgjengelig publikumslokale. Dette har som konsekvens at nettapotek, multidoseapotek og eventuelt nettapotek som kun leverer til profesjonell sluttbruker, må ha et lokale tilgjengelig for publikum.

– Vi har i praksis ikke fått lov til å konkurrere på de samme vilkårene som de vertikalintegrerte grossistene. På samme måte som i dagligvaremarkedet er det de vertikalintegrerte grossistene som har størst innkjøpsmakt og kan hente ut og plassere marginen i både grossistledd og utsalgsleddet. Det har ikke vi eller andre frittstående apotek mulighet med dagens regelverk.

Pedersen mener det nå er viktig å rette opp den monopolsituasjonen som de vertikalintegrerte kjedene har i dag, og at det da er en samlet tiltakspakke som må på plass for å stimulere til etableringen av nye grossister og nye apotekformer.

– Da vil det komme flere aktører på banen. Det er ekstremt kostnadskrevende å etablere et nettapotek i Norge i dag og vi i Farmasiet er ganske alene om å ta denne konkurransen med apotekkjedene, og jeg håper virkelig at det nå vil komme flere aktører som melder seg på for å tilby gode tjenester til publikum, sier han.

Powered by Labrador CMS