Et nytt patent for å få i seg acetylsalisylsyre raskt lanseres i dag. Det norskutviklede medikamentet kan redde liv, ifølge Legemiddelverket.

Norsk legemiddel skal gjøre det lettere å ta akuttmedisin mot hjerteinfarkt

Ved mistanke om hjerteinfarkt teller hvert minutt. Rett behandling så fort som mulig er livsviktig. Et nytt patent for å få i seg acetylsalisylsyre, er på vei.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelet fra Asamedic lanseres onsdag. Norge blir det første landet der det kommer for salg.

Professor i kardiologi Dan Atar ved Oslo universitetssykehus Ullevål er rådgiver for Asamedic. Han forklarer forskjellen mellom det nye produktet og andre medisiner med acetylsalisylsyre (ASA) til bruk ved hjerteinfarkt eller mistanke om hjerteinfarkt.

– Utfordringen er at en pille kan være vanskelig å svelge eller tygge tørt når man har brystsmerter og vann er ikke alltid lett tilgjengelig. I tillegg tar det noe tid før piller løser seg opp i magen og får virkning i kroppen. Coxor er flytende og tas raskere opp i kroppen, skriver Atar i en epost til NTB.

Professor Dan Atar, overlege og hjertespesialist på Oslo universitetssykehus Foto: HealthTalk

Administrerende direktør Geir Ivar Westen i Asamedic beskriver det nye produktet i et intervju med patentbyrået Onsagers. Legemiddelet har fått navnet Coxor, og består av en liten beholder på størrelse med en leppestift. Flaskens kork er fylt med acetylsalisylsyre (ASA), virkemiddelet i aspirin, i pulverform. I flasken er det en oppløsningsvæske.

– Ved å skru på korken, faller pulveret ned i beholderen med oppløsningsvæsken. I motsetning til vann, løser denne væsken opp ASA på bare få sekunder, sier Westen.

Tatt opp raskere

Et hjerteinfarkt oppstår oftest som følge av at en blodpropp hindrer blodforsyningen til deler av hjertet. For å avverge dødsfall, samt for å hindre eller minimere skader på hjertemuskelen, er det svært viktig å bidra til at slike blodpropper løses opp.

ASA kan ha god effekt ved behandling av hjerteinfarkt. Det er et blodfortynnende virkestoff som gjør at blodforsyningen til hjertet blir opprettholdt.

En randomisert studie publisert i PubMed i oktober, viser opptaket av ASA hos personer som hadde drukket aspirin oppløst i væske, tre minutter etter inntak. Nivået i blodet var opptil dobbelt så høyt sammenlignet med personer som tok aspirin ved å tygge en tablett.

Per i dag er det å tygge en tablett anbefalt metode for å få i seg ASA så fort som mulig ved mistanke om hjerteinfarkt.

– En betydelig andel av dem som dør av hjerteinfarkt, dør mens de venter på medisinsk hjelp. Tilgangen til en slik oppløsning er fordelaktig og vil kunne redde liv, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Da Dispril forsvant

Legemiddelverket har vært involvert i prosessen med å godkjenne Coxor for reseptfritt salg. Det skjedde i 2021, men legemiddelet har ikke vært i salg ennå.

– Prinsippet med å løse opp ASA i væske, er ikke nytt. Vi hadde før preparatet Dispril, en tablett med ASA som man løste opp i vann og drakk, sier Madsen.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket mener det er fint å få tilgang til et preparat nå som er enkelt å bruke.

For 12 år siden forsvant Dispril fra markedet, ifølge Dagens Medisin. Siden har man måttet tygge eller knuse tabletter for å få så rask virkning som mulig. I andre land finnes det flytende ASA i kapsler, men heller ikke de gir så rask effekt som det nye produktet.

– Det er fint å få tilgang til et preparat nå som er enkelt å bruke, sier Madsen.

Han anbefaler alle i risikosonen, særlig personer over 65 år, å ha smertestillende midler med acetylsalisylsyre tilgjengelig, spesielt i situasjoner hvor det kan ta tid før man får hjelp av helsepersonell.

Kompleks patentbeskyttelse for originalpreparat

Ettersom acetylsalisylsyre er et godt etablert legemiddel, har veien til markedet vært kortere enn for et nytt virkestoff. Årene Asamedic har jobbet med å få registrert et patentbeskyttet originalpreparat på, anses dermed som kort tid.

– Originalpreparatet Coxor er dekket av et patent som ble meddelt av den Europeiske patentorganisasjonen (EPO) i 2021. Patentet er gjort gjeldende i alle EPOs medlemsland, som gjør at vi nå kan selge i samtlige land i Europa. Tilsvarende patentsøknad er også meddelt i en rekke andre land, forteller Geir Ivar Westen.

Powered by Labrador CMS