STORKJØP: Globalt brukes legemidlet Mycamine av rundt to millioner pasienter årlig, og det er et foretrukket terapivalg i sykehus og intensivavdelinger, et forebyggende middel for pasienter innen hematologi og onkologi, og det er mye bruk i forbindelse med organtransplantasjoner.

Sandoz kjøper ledende soppdrepende medisin fra Astellas

Verdens største generiske og biotilsvarende legemiddelselskap kjøper de globale rettighetene til micafungin sodium (Mycamine). Legemidlet solgte for 135 millioner dollar globalt i 2022.

Publisert

Kjøpet av Mycamine, som tilhører én av de tre store legemiddelklassene på området, ekinokandiner, skal styrke Sandoz portefølje innen sykehusprodukter og sikre selskapet en ledende anti-infeksjonsportefølje, skriver Sandoz i en pressemelding.

Legemidlet er i dag indikert som behandling av invasiv candidiasis (vanlig soppinfeksjon i huden red.anm.), og øsofageal candidiatis (vanlig soppinfeksjon i spiserøret red.anm.). Det er for tiden økende antall tilfeller av denne typen infeksjoner, med spesielt mange tilfeller av sykehus-assosierte utbrudd. Mycamine er også godkjent som forebyggende middel mot candida- og aspergilus-infeksjoner i pasienter som går gjennom såkalt hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Foretrukket produkt i sykehusene

Det opplyses ikke om hvor mye Sandox betaler for rettighetene til det globalt ledende soppdrepende legemidlet, men det er ventet at kjøpet vil gjennomføres i løpet av første halvår 2023.

Globalt brukes legemidlet av rundt to millioner pasienter årlig, og det er et foretrukket terapivalg i sykehus og intensivavdelinger, et forebyggende middel for pasienter innen hematologi og onkologi, og er mye bruk i forbindelse med organtransplantasjoner.

Viktig kjøp for Sandoz

Sandoz-sjef Richard Raynor sier følgende i en uttalelse fra selskapet.

– Kjøpet av dette ledende og respekterte globale legemidlet vil signifikant styrke Sandoz sin globale satsing på sykehuslegemidler, i tillegg til å komplementere vår eksisterende globale lederposisjon innen generiske antibiotika.

Han legger til at kjøpet også vil være et viktig tillegg til selskapets voksende portefølje av antiinfektiva-terapier, med mål om å kjempe mot spredningen av antibiotikaresistens ved å sikre riktig legemiddel til riktig pasient til riktig tid.

– Moderne medisin er blir stadig mer karakterisert ved behovet for komplekse intervensjoner for svært sårbare pasienter. Dette velkomne og tidsriktige tillegget til vår portefølje vil gjøre det mulig for oss å bedre respondere på behovene til pasienter og klinikere i helsevesenet, sier Nicholas Adomakoh, global medisinsk sjef for Sandoz antiinfektiva-satsing.

Powered by Labrador CMS