PRØVER NOE NYTT: – Den organisasjonen vi har hatt til nå krevde mye tid i møter og samhandlingsarenaer. Mange opplevde også at fleksibiliteten kunne medføre litt utydelighet. Målet nå er å justere forsiktig for å bedre effektivitet og tydelighet. Samtidig tviholder vi på de vi har investert og oppnådd de siste seks årene, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

SLV-direktør om ny organisering: – Bedre, uten å miste det vi har oppnådd

Legemiddelverkets direktør Audun Hågå håper på en mer effektiv og tydelig organisasjon, uten å miste det positive man oppnådde for seks år siden. – Men det finnes ikke noe slikt som en ideell organisering, sier han.

Publisert

Nyheten om endringene i den norske legemiddelmyndigheten kom tidligere denne uken, med et nytt organisasjonskart. Det viser at Legemiddelverket (SLV) nå organiseres med følgende områder og områdedirektører:

- Område Legemiddelvurdering (fungerende områdedirektør: Marit Hystad)

- Område Regulatorisk og legemiddelbruk (områdedirektør: Dag Jordbru)

- Område Helseøkonomi og analyse (områdedirektør: Einar Andreassen)

- Område Legemiddelforsyning og medisinsk utstyr (områdedirektør: Sayeh Ahrabi)

- Område Virksomhetsstøtte (områdedirektør: Sønneve Ølnes)

Fått fast direktørstilling

Einar Andreassen har lenge fungert som fungerende områdedirektør for metodevurdering og refusjon, og SLV-direktør Audun Hågå opplyser til HealthTalk at Andreassen nå har blitt fast ansatt som områdedirektør for det området som nå heter Helseøkonomi og analyse. Marit Hystad er fungerende områdedirektør for Legemiddelvurdering, og Hågå sier det nå kjøres en ansettelsesprosess for å få inn en permanent områdedirektør på dette området.

– Vi har gode søkere, opplyser SLV-sjefen.

Ifølge Hågå er det nå seks år siden siste organisasjonsendring i SLV.

– På den tiden har vi vært gjennom en pandemiperiode. Vi laget ny strategi og i kjølvannet av det så vi også på organiseringen.

Fikser noe - skaper nye problemer

Hovedmålet for organiseringen for seks år siden var ifølge SLV-direktøren å få «revet noen silovegger».

– Vi hadde tre mål: Bedre samarbeid på tvers av organisasjonen, gjøre organisasjonen mer fleksibel og gi medarbeidere bedre mulighet for faglig utvikling gjennom nye oppgaver, sier Hågå, og fortsetter:

– Vi har vært veldig fornøyd med resultatene etter forrige organisering. Nå har vi ønsket å forbedre organiseringen. Ingen organisering er ideell. Når man fikser noe, kan man samtidig skape nye problemer.

– På hvilken måte gjorde dere det?

– Den organisasjonen vi har hatt til nå krevde mye tid i møter og samhandlingsarenaer. Mange opplevde også at fleksibiliteten kunne medføre litt utydelighet. Målet nå er å justere forsiktig for å bedre effektivitet og tydelighet. Samtidig tviholder vi på de vi har investert og oppnådd de siste seks årene.

Samler kompetanse

– I korte trekk: Hva er endringene nå?

– Hovedgrepet er at vi får enheter, tilsvarende seksjoner, hvor kompetanse og oppgaver samles. Ved forrige organisasjonsendring var vi bevisste på å ha enheter med ulik kompetanse. Nå samler vi i større grad oppgaver og arbeidsprosesser som hører naturlig sammen i enhetene, men beholder lagarbeid for å unngå nye siloer. Vi har også sett over møtestrukturen vår for å få den mer effektiv.

Det siste grepet har vært justeringer av selve organisasjonskartet, hvor det nå er fem områder i stedet for fire. Området som før het Legemiddeltilgang er nå delt i to: Legemiddelvurdering og Helseøkonomi og analyse.

– Da Karen Marie Ulshagen, som tidligere ledet området kalt Legemiddeltilgang, sluttet, ble Einar Andreassen og Marit Hystad beordret til å lede det området, men med hver sine underdeler, som ikke har fått egne navn før nå.

Håper på mer effektivitet og tydelighet

– Hva håper du at dere oppnår gjennom disse endringene?

– Jeg håper vi får en enda mer effektiv og tydelig organisering, uten at vi mister det vi har oppnådd med samarbeid og faglig utvikling på tvers av organisasjonen. Vi holder fast ved de gode tingene og gjør noen justeringer.

– SLV har tidligere vært i hardt vær grunnet etterslep på metodevurderinger og utfordringer med rekrutteringen og å beholde gode ansatte på dette området. Har det spilt inn i arbeidet med ny organisering?

– Vi har tatt hensyn til kapasiteten på metodevurderingen. For å være så effektive som mulig på metodevurderinger, har vi hatt arbeid i forskjellige innsatsgrupper. Organisering har hatt en viss betydning, men det er ikke først og fremst ved organisering vi løser disse utfordringene. Jeg synes vi har klart å snu en vanskelig utvikling, og vi står i en langt bedre situasjonen nå enn vi gjorde i fjor sommer.

Powered by Labrador CMS