Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber norske sykehus om å se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases i 2023 for å kutte kostnader.

Helseministeren varsler strammere økonomi for sykehusene

Norske sykehus får mindre penger å rutte med i år. Nå ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud. Det er et overforbruk av laboratorie- og røntgentjenester, og sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette, sier statsråden.

Publisert Sist oppdatert

l– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sier Kjerkol i sykehustalen tirsdag.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med langt svakere resultat enn planlagt.

I talen slår helseministeren fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

Du kan lese hele sykehustalen her.

I tillegg ber regjeringen sykehusene om å kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester. I talen sier Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene, og at sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

I talen kom hun ikke med nye signaler, men ber sykehusene om å rette virksomheten sin mot de samme tre hovedmålene som tidligere. Disse er:

* prioritering av psykisk helse og rus

* styrking av forskning, innovasjon og kompetanse og forbedret kvalitet og pasientsikkerhet

* å sørge for rask tilgang til helsetjenester og gode pasientforløp

– I år er målet at gjennomsnittlig ventetid ikke skal øke sammenlignet med i fjor, og på sikt skal ventetidene ned, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS