- Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal sier styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Odd Inge Mjøen.

Nytt journalsystem fører til store utfordringer for St. Olavs hospital

Det nye journalsystemet Helseplattformen har ført til blant annet feildosering og høye kostnader for St. Olavs hospital. Sykehuset ble advart allerede for fire år siden.

Publisert Sist oppdatert

Ventelistene skal ha blitt lengre, pasienter skal ha fått utskrevet feil medisin, og driften skal ha blitt dyrere ved St. Olavs hospital i Trondheim grunnet journalsystemet Helseplattformen, melder NRK.

Helseplattformen er en felles journalløsning som er ment å sikre bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og skal bidra til bedre pasientsikkerhet. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med kommunene og løsningen er nå innført i sju midtnorske kommuner. Ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i 2023. Men på St. Olavs hospital har det i lang tid vært store utfordringer med innføringen av det nye journalsystemet.

For sykehusene var det opprinnelig planlagt at St. Olavs hospital skulle ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim kommune i mai 2022. Oppstart for sykehuset ble imidlertid utsatt til november og det ble laget et komprimert løp for videre utrulling til sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Erfaringene fra oppstart ved St. Olavs hospital viser at man trenger mer tid for å rette feil og optimalisere løsningen.

Skal innføres

Helseplattformen skal innføres, men styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen.

- Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

– Vi har opplevd at pasienter har fått medisiner det ikke er ment at de skal ha. Det står ordinert, men ingen skjønner hvorfor. Og medikamenter vi har ordinert, kommer ikke opp for våre sykepleiere, og dermed vet de ikke at pasientene skal ha dem, sier tillitsvalgt Monica Engstrøm ved kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital.

Ifølge NRK ble ledelsen ved St. Olavs hospital advart om systemet allerede for fire år siden. Professor og overlege Jacob Rosenberg ved Herlev Sykehus i Danmark sier pasienter og ansatte må forberede seg på flere alvorlige feil.

– Systemet er veldig komplisert å bruke, sier han til NRK.

Da journalsystemet ble innført på sykehuset i november 2022, var administrerende direktør i Helse Midt-Norge overbevist om at den ville gi sykehuset et løft. Nå sier informasjonsavdelingen at han ikke har prioritert å svare på NRKs henvendelser.

Powered by Labrador CMS