Helseministereren: – Viktigere enn noen gang at helsepersonell får brukt kompetansen sin riktig

- Fremover blir det viktigere enn noen gang at helsepersonell får brukt kompetansen sin riktig. Det vil være avgjørende for at vi kan løse oppgavene. Det vil også gi jobber med mening for den enkelte, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport torsdag og slo fast at det må bli færre ansatte i helsevesenet per pasient i årene framover.

– Det blir færre fagfolk per pasient framover. Det må møtes med fellesskapsløsninger som vi alle står bak, sier Kjerkol.

– Vi vet at de som jobber i helsetjenesten i dag bruker tid på ting som de ikke er utdannet til. Her sier kommisjonen veldig klart at vi må automatisere det vi kan slik at kompetansen blir brukt riktig. I rapporten ligger det også forslag om bedre oppgavefordeling og å bruke og organiser felles ressurser riktig, sier helseministeren.

Oppgavedeling mellom leger, sykepleiere og helsefagarbeidere må endres, foreslår Helsepersonellkommisjonen. Den mener også at politikerne må si nei til overbehandling.

Helseminister Ingvild Kjerkol i samtale med NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen før fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonens rapport.

– Overbehandling er en del av dette og for meg er det viktig at vi får en god faglig diskusjon om dette. For dette mener jeg er mer et spørsmål om fag enn politikk. Det er for eksempel ikke best for pasienten dersom man kan oppnå større helsegevinst ved en mindre inngripende behandling. Men jeg sier ikke at det skjer mye overbehandling i dag. De fleste opplever at de får god og virksom behandling på sykehusene.

Aviser forslag om statlig helsegigant

Et flertall i Helsepersonellkommisjonen foreslår at det etableres et utvalg for å utrede spørsmålet om en mer helhetlig organisering av helsetjenestene, eventuelt samlet på ett felles forvaltningsnivå. Argumementasjonen er at dette vil redusere forbruket av helsepersonell og gi bedre bruk av den samlede tilgjengelige kompetansen i helse- og omsorgstjenestene.

Helse- og omsorgstjenestene er organisert under forskjellige forvaltningsnivåer. Staten har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten, mens kommunene har ansvar for den kommunale helse- og omsorgstjeneste. I tillegg har fylkeskommunene ansvaret for tannhelsetjenesten.

Å utrede om et av forvaltningsnivåene skal overta det samlede ansvaret for helsetjenesten er ikke aktuell politikk for Ingvild Kjerkol. – Jeg kommer ikke til å lansere en stor helsereform hvor staten tar over alt, sier hun til NTB

– Nå skal jeg legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan der målet er å få en mer helhetlig helsetjeneste og mer sømløse pasientforløp. Her kommer vi til å se på alle virkemidler som blant annet digitalisering, finansiering og regelverk. Men foreløpig har jeg ikke planlagt er så omfattende reform, det tror jeg at jeg kan si i dag, sier Kjerkol.

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, og sier selv de ble etablert på riktig tidspunkt. Jeg vil takke dem for en viktig rapport. Den viser at vi nå må handle. Jeg synes kommisjonen er både optimistisk og konstruktiv. Den leverer noen forslag som det vil bli lett å gjennomføre og så har de noen mer radikale forslag som forblir på papiret - men det er for tidlig å si nå.

Powered by Labrador CMS