Legemidler og biotek

- Resultatene for Novartis Norge for 2019, er et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. Nøkkelprodukter i denne porteføljen er Xolair, Aimovig, Entresto, Kisqali og Jakavi, sier Novartis sin administrerende direktør Veronika Barrabes.

Novartis er Norges største legemiddelfirma - går forbi Pfizer og MSD

Novartis vokser og er nå Norges største legemiddelfirma. Etter oppkjøpet av Celgene er Bristol-Myers Squibb nest størst, mens Pfizer og MSD tar de neste plassene. - Resultatene for Novartis Norge for 2019 er et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. I 2020 kommer vi med nye innovative terapier, deriblant genterapier, sier Novartis sin administrerende direktør Veronika Barrabes.

Publisert

Det viser nye tall fra Farmastat som leverer salgsstatistikk for det norske legemiddelmarkedet.

Det er store forskyvninger blant de 10 største legemiddelfirmaene i 2019. De ferske Farmastat-tallene som du kan se lenger nede i denne artikkelen skjuler en stor endring:

I November fullførte Bristol-Myers Squibb (BMS) gigantoppkjøpet av bioteknologiselskapet Celgene. Avtalen er verdt astronomiske 647 milliarder kroner som er mer enn hele børsverdien til Equinor. På Farmastat sin liste ligger BMS på en syvende plass, men når vi slår sammen de norske omsetningstallene for BMS og Celgene går BMS forbi Pfizer i omsetning. General Manager Hilde Bech kan dermed glede seg over å lede Norges nest største legemiddelselskap.

I 2018 var situasjonene en helt annen. Da var Pfizer Norges største legemiddelselskap med MSD og Novartis på henholdsvis andre og tredjeplass. Men nå har dette bildet endret seg. I 2019 var Novartis størst og omsatte for 1 502 millioner kroner. Selskapet hadde i 2019 en omsetningsvekst på 8,9 prosent i forhold til 2018. Pfizer og MSD omsatte i 2019 for henholdsvis 1 219 og 1 194 millioner kroner og fikk med dette en omsetningsnedgang på 16,4 og 15,4 prosent.

Det er også verd å merke seg at Roche og Bayer faller ut av 10 på topp-listen, mens Abbvie og Orion Pharma kommer inn.

De 10 største legemiddelfirmaene på det norske markedet. Omsetningstallene er målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) og er eksklusiv mva. og før rabatter.
Kilde: Farmastat

Roche og Bayer ut - AbbVie og Orion Pharma inn

Roche og Bayer faller ut av 10 på topp-listen over de største legemiddelfirmaene i 2019, mens AbbVie og Orion Pharma kommer inn. Bristol-Myers Squibb (BMS) klatrer opp to plasser fra 2018 og er nå Norges 7. største legemiddelfirma.

Humira som virker mot leddgikt er det desidert største legemiddelet på det norske markedet. Det er AbbVie som har utviklet og selger Humira.

Novartis: Resultat av bred portefølje

Vi spurte Novartis sin administrerende direktør Veronika Barrabes, hva som er årsaken til fremgangen?

- Resultatene for Novartis Norge for 2019, er et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. Nøkkelprodukter i denne porteføljen er Xolair, Aimovig, Entresto, Kisqali og Jakavi. Samtidig vurderer leger at mange pasienter fortsatt har nytte av å bli behandlet med eldre produkter som Exforge, Gilenya, Ritalin og Sandostatin LAR og det har hatt betydning for vår omsetning i 2019. Novartis har samtidig vært godt representert i det etablerte legemiddelmarkedet gjennom vårt datterselskap Sandoz som i hovedsak tilbyr generiske og biotilsvarende legemidler, sier Veronika Barrabes.

Store forventninger til 2020

-Hva er forventningene til 2020?

- En stor produktportefølje og spennende pipeline gjør at 2020 blir en kombinasjon av etablerte produkter der vi forventer generisk konkurranse, men vi vil på samme tid inkludere nye innovative terapier, deriblant nye genterapier. Det skjer en spennende utvikling innenfor sjeldne øyesykdommer, spinal muskelatrofi (SMA) og ikke minst håper vi på at flere pasienter kan få tilbud om kreftbehandling med CAR-T, forteller hun.

Novartis har fortsatt tro på at Beslutningsforum vil si ja til at de offentlige sykehusene får benytte Novartis sin CAR-T behandling Kymriah. Novartis la ikke skjul på skuffelsen da Beslutningsforum 23. september 2019 sa nei til å innføre CAR-T behandlingene Yescarta (fra Gilead) og Kymriah til behandling av lymfekreft. Årsaken var ifølge sjefen for Beslutningsforum Stig Slørdahl at prisen var for høy.

Det er også klart at Beslutningsforum ønsker seg bedre dokumentasjonen på overlevelse og effekt. Celleterapien som ble vurdert av Beslutningsforum var kun for kreftbehandling i tredje linje - det vil si behandling som først tilbys etter to runder med annen behandling. Kliniske studier viser at to av tre blir kurert ved bruk av Kymriah i førstelinjebehandling.

Her kan du lytte til podcasten om CAR-T:

Legemiddelomsetningen vokser

Den samlede legemiddelomsetningen i 2019 var på 25 087 millioner kroner. Dette betyr at samlet omsetning vokser med 8,3 prosent. Av dette hadde reseptbelagte legemidler en omsetning på 23 933 millioner kroner, mens reseptfrie legemidler omsatte for 1 154 millioner.

Den samlede legemiddelomsetningen i Norge, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) og eksklusiv mva og før rabatter. Kilde: Farmastat

To immunterapier blant 10 på topp

Farmastat-tallene viser også at Humira er det legemidlet med størst omsetning i 2019.

Humira nesten doblet sin omsetning i 2019 til 797 millioner kroner. Dette gjør at produsenten AbbVie tar kjempebyks på statistikken over Norges største legemiddelselskaper og kommer på en femteplass med en samlet omsetning på 895 millioner kroner. Humira er en såkalt TNF-alfa-hemmer og virker blant annet mot revmatisme, psoriasis og Chrons sykdom. Årsaken til at Humira vokser så kraftig er at det vant H-repseptanbudet for 2019.

Det er viktig og være klar over at omsetningstallene for legemidler som inngår i LIS-anbudene samt H-resept er beregnet uten rabatter. Farmastat får ikke innsikt i disse rabattene. Derfor oppgis omsetningstallene basert på maksimalpriser slik at de reelle omsetningstallene kan ligge betydelig under de oppgitte omsetningstallene.

Også legemidlet som har nest størst omsetning - Remsima - er en TNF-alfa-hemmer. Remsima omsetter for nesten 600 millioner og har en omsetningsvekst på hele 203 prosent i forhold til 2018.

Det er også verd å merke seg at for første gang er det to immunterapier mot kreft som er blant de 10 mest omsatte legemidlene. Det er de to konkurrentene Keytruda fra MSD og Opdivo fra BMS. Keytruda er Norges største immunterapilegemiddel med en omsetning før rabatt på i underkant av 400 millioner kroner.

Her er oversikten over de 10 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning.

De 10 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning. Omsetningstallene er målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) og er eksklusive mva. Omsetningstallene for legemidler som inngår i LIS-anbudene samt H-resept er beregnet uten rabatter. Kilde: Farmastat
Dersom vi slår sammen omsetningstallene for BMS og Celgene i Norge går BMS forbi Pfizer i omsetning. General Manager Hilde Bech kan nå glede seg over å lede Norges nest største legemiddelselskap.

Dette er CAR-T

CAR-T-celleterapi er en ny type avansert behandling der legemidlet lages av pasientens egne T-celler. CAR-T står for Chimeric antigen receptor T-cell therapy. Teknikken går ut på å hente ut immunceller fra pasientens eget blod. Så brukes genteknologi til å endre disse cellene slik at de er i stand til å kjenne igjen og angripe kreftceller. Det skjer ved at et nytt gen blir satt inn i T-cellene slik at disse blir i stand til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. Dette tar om lag 17 dager. Til slutt sprøytes millioner av slike immunceller tilbake i kroppen til pasienten og utsletter kreftcellene effektivt etter én enkelt intravenøs infusjon av de genmodifiserte T-cellene.

Yescarta og Kymriah brukes til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom.

DLBCL skyldes ukontrollert deling av B-celler. Ca.2/3 av pasientene responderer bra på standard behandling med kjemoterapi, men 1/3 opplever tilbakefall eller ingen virkning. Disse pasientene har dårlig prognose. Standardbehandling for DLBCL er en kombinasjon av cytostatika og et såkalt monoklonalt antistoff. Pasienter som ikke har respondert på to eller flere legemiddelterapier har hittil hatt dårlig prognose med en gjennomsnittlig overlevelse på seks måneder. For disse pasientene er eneste tilbud til behandling vært av palliativ art, og det er et behov for nye behandlingsmetoder. For disse pasientene kan CAR-T-celleterapi som Yescarta og Kymriah nå bli et nytt behandlingsalternativ.

Behandlingen som ble vurdert av Beslutningsforum var i tredje linje - det vil si en behandling som gis etter to runder med annen behandling. De kliniske studiene viser at to av tre blir kurert ved første behandling.

Det vil si at behandlingen ikke er aktuell for et stort antall pasienter.

I Norge er det derfor kun 20 voksne personer som er aktuelle for behandling med det nye behandlingsprinsippet per år. Data fra de kliniske testene viser at 40-50 prosent av pasientene blir langtidsoverlevere. Det betyr at de oppnår komplett remisjon, som innebærer at sykdommen ikke lenger kan påvises. Pasienter som er aktuelle for CAR T behandlingen er pasienter som har vært gjennom flere runder med cellegift uten effekt og som ikke har andre håp.

Dette er Humira

Humira (virkestoffet heter adalimumab) er en såkalt TNF-alfa-hemmer. Dette er et preparat som virker spesifikt inn på immunsystemet og hemmer et betennelsesdrivende molekyl (TNF-alfa). Dermed hemmes den uhensiktsmessige betennelsesreaksjonen som holder sykdommer som revmatisme, psoriasis og Chrons sykdom ved like. Det finnes flere medikamenter i denne gruppen - kalt "biologiske legemidler". De har til felles at de gir en viss hemming av immunsystemet. Dette medfører en bedre effekt enn alternative behandlingsformer, men kan også innebære mulige bivirkninger og komplikasjoner som det er viktig å fange opp.

Powered by Labrador CMS