– Dette er et viktig skritt for å nå målene i vår regionale utviklingsplan, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF

Seks selskaper fikk avtale om å levere digital hjemmeoppfølging til Helse Sør-Øst

CheckWare, Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers har inngått rammeavtale om å levere digital hjemmeoppfølging til de 11 helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Publisert Sist oppdatert

Rammeavtalen, som vil ha en varighet på to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse, er den mest omfattende på dette området i Norge. Rammeavtalen skal benyttes til å gjennomføre minikonkurranser og bestille tjenester innenfor det enkelte fagområde eller pasienttilbud. Det er Sykehuspartner som er avtalepart på vegne av regionen.

Rammeavtalen gjør at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst kan ta i bruk løsningene fra de seks selskapene. Rammeavtalen gir i tillegg de andre helseregionene i Norge opsjon på å ta i bruk løsningene.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen. Med avtalen som nå er inngått vil det bli enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og å planlegge nye løsninger i fellesskap. Dette er et viktig skritt for å nå målene i vår regionale utviklingsplan , sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

Flytter helsetjenester hjem

Han forteller at samlet tilbyr leverandørene et bredt spekter av løsninger for ulike bruksområder innen digital hjemmeoppfølging. Eksempler er utsending og innsamling av skjema og høsting/visning av målinger som pasienten kan gjøre hjemme ved hjelp av medisinskteknisk utstyr, digital egenbehandlingsplan, veiledet internettbehandling og samvalg.

Lars Houge er leder for Digital Health i Siemens Healthineers Norge.

Siemens Healthineers ser på avtalen som et viktig steg i å flytte helsetjenester hjem:

– Med denne avtalen på plass, kan vi samarbeide for å gi pasientene mestring og trygghet i den digitale hjemmeoppfølgingen. Vi i Siemens Healthineers ønsker å sette Norge på kartet når det gjelder fremtidens digitale hjemmesykehus. Vi ser frem til å kunne tilby løsninger tilpasset alle digitale pasientforløp, sier Lars Houge, leder for Digital Health i Siemens Healthineers Norge.

Martin Fredriksen er Norden-sjef i Dignio. – Det som er spennende med denne rammeavtalen, er hvordan slike løsninger nå kan skalere til hele regionen og komme langt flere pasienter til gode. Det er svært motiverende for oss, sier han.

Holder høyt nivå

CEO Lena Nymo Helli i Helseklyngen Norway Health Tech sier i en pressemelding at rammeavtalen er en bekreftelse på at norske tilbydere holder høyt nivå.

– Norge har mange selskaper innen digital hjemmeoppfølging som holder høyt internasjonalt nivå. Denne historisk viktige rammeavtalen understreker dette. Avtalen baner vei for en betydelig skalering av disse tjenestene, og vi ser frem til at selskapenes tjenester blir implementert på tvers av Helse Sør-Øst, og gjerne også nasjonalt, sier Helli.

Lena Nymo Helli leder Helseklyngen Norway Health Tech.

Mange pasienter med kroniske sykdommer som KOLS, diabetes, kreft og psykiske lidelser, har allerede tilbud om hjemmeoppfølging via ulike digitale løsninger i Helse Sør-Øst. Det betyr at de kan ha dialog med sine behandlere og få oppfølging uten å måtte reise til sykehuset. I dag er det mer enn 70 ulike prosjekter på dette området i regionen. Erfaringene er gode og viser at pasienttilbudet både blir bedre og mer effektivt.

– Med rammeavtalen som nå er inngått vil det bli enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og å planlegge nye løsninger i fellesskap. Dette er et viktig skritt for å nå målene i vår regionale utviklingsplan, sier Simensen.

Powered by Labrador CMS