mobile-very-top
desktop-very-top
Sa nei til ny genterapi: Nå venter sjefen for Beslutningsforum Stig A. Slørdahl på et bedre pristilbud fra Novartis og Gilead. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa nei til to nye genterapier til voksne med lymfekreft

(Gardermoen) Beslutningsforum sa i dag nei til å innføre CAR-T behandlingene Yescarta og Kymriah til behandling av lymfekreft. Årsak: Prisen var for høy. Nå venter sjefen for Beslutningsforum Stig A. Slørdahl på et bedre pristilbud fra Novartis og Gilead.
mobile-very-top
desktop-very-top