Bård Hoksrud (Frp) mener HealthTalks historier om kreftpasienter som må bruke forsikring eller egne penger for å få kreftbehandling tegner bildet av et todelt helsevesen som regjeringen er ansvarlig for.

Bård Hoksrud (Frp) provoseres av avsløringer om privat helse - skylder på regjeringen

Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet (Frp) reagerer sterkt på at pasienter må gå til privat helsevesen fordi de ikke har fått hjelpen de trengte i det offentlige helsevesenet. – Regjeringen skaper et mer todelt helsevesen, mener han.

Publisert Sist oppdatert

– Her ser vi konsekvensene av det helseundersøkelsene viser: Folk har ikke lenger tro på at det offentlige helsevesenet vil klare å levere alle helsetjenestene våre i fremtiden. Andelen som ikke tror på det øker, og det ser vi blant annet dokumentert gjennom slike historier: Folk som kan betale selv eller som har arbeidsgiver som kan betale helseforsikring, velger å benytte seg av private tjenester, sier Bård Hoksrud (FrP), til HealthTalk. 

Derfor reagerer Bård Hoksrud

HealthTalk har over en periode belyst temaet «Privat helse», og spesielt privat kreftbehandling. De norske private kreftklinikkene opplever rekordmange kunder, som enten bruker privat helseforsikring eller betaler av egne penger for behandlingen. Stadig flere har også helseforsikring, enten betalt selv eller av arbeidsgiver

Samtidig løftes det frem sterke historier om pasienter som ikke har fått de behandlingene de trengte i det offentlige: Gynkreft-pasient Tina Schau måtte bruke en helseforsikring hun ikke en gang hadde tenkt på å måtte ta i bruk, og Anne Cecilie Fossum måtte bruke over 1,3 millioner kroner av egne, oppsparte midler for å forlenge livet som dødssyk brystkreftpasient. Først etter åtte måneder med skyhøye egne kostnader fikk hun innvilget at sykehuset skal betale for behandlingen Enhertu, og mandag denne uken ble det vedtatt av Beslutningsforum at alle pasienter med denne form for brystkreft skal få medisinen gjennom det offentlige helsevesenet. 

Todelt helsevesen

Hoksrud peker på at dette skjer mens regjeringen ønsker å gjøre det dyrere å gi ansatte helseforsikring ved å sette avgift på det, og at det vurderes å nekte offentlige instanser å gi ansatte privat helseforsikring.

– Regjeringen politikk fører til et mer todelt helsevesen, stikk i strid med valgløftene deres om å redusere forskjellene i helse-Norge. 

– Hvordan mener du dette bør løses?

– Godkjenningsordninger som Belsutningsforum bruker for lang tid. Pasientene står i en kjempevanskelig situasjon, hvor de vet at det finnes medisiner som kan gi dem bedre livskvalitet og forlenge livet, og kanskje sørge for at de blir helt friske. Men de får ikke ta dem i bruk. Det er et «sidrumpa» system som bruker altfor lang tid. 

Hoksrud tar det et steg videre, og kaller det for et «treneringssystem».

– Når vi har så lange prosesser før man får godkjent medisiner, så gjør det at en del andre land går foran oss. Fordelen er at det skaper lave priser for samfunnet, men det er ikke til hjelp for de som skal få medisinene. For noen er dette helt prekært, sier Hoksrud. 

– Det er helt tullete

Han sier han blir provosert når regjeringen selv sier de er opptatte av å ikke skape et todelt helsevesen, men at de etter hans mening skaper den todelingen selv.

– Det inngås færre avtaler med private. Regjeringen vil ikke bruke kapasiteten som er ledig hos de private sykehusene. Ta endometriose som eksempel: Ventetiden for operasjon er 60 uker i Norge, men du kan få gjort det på 1-2 uker gjennom Aleris. Det er helt tullete, og det er ihvertfall ikke billig for samfunnet.

Hoksrud savner at Beslutningsforum har med flere faktorer når de vurderer å innføre et nytt legemiddel eller ikke.

– Vi kan ikke bare se på hva medisinen koster, men også hva alternativkostnaden blir dersom legemidlet ikke innføres. Hva er alternativet? Det er det som er kostnaden for samfunnet vårt. 

– Hvordan vil du og dere i FrP følge opp disse sakene politisk?

– Vi skal være beinharde på at vi ikke kan begynne å nekte enkelte offentlige virksomheter å gi private helseforsikringer til sine ansatte. Jeg skulle gjerne sett at det ikke hadde vært behov for denne typen forsikringer, men det må være lov, og det kan fort spare det offentlige helsevesenet og samfunnet for utgifter, ved at forsikringen tar en del av kostnadene. 

Bruke ledig kapasitet

Samtidig påpeker Hoksrud at han ønsker et sterkt offentlig helsevesen, og at man dermed burde bruke den ledige kapasiteten hos både de offentlige, private og ideelle aktørene på en best mulig samfunnsøkonomisk måte. 

– Jo raskere man er tilbake i jobb og jo raskere man får bedre livskvalitet, jo bedre vil det være for den enkelte og for samfunnet totalt sett. 

Samtidig mener FrP-politikeren at man kanskje må begynne å se statsbudsjettet som en helhet, og ikke kun se budsjettene for de ulike sektorene i samfunnet hver for seg.

– Helsebudsjettet og arbeids- og sosialbudsjettet står hver for seg, men det kan koste ti ganger så mye på sosialbudsjett at en person blir langtidssykemeldt i forhold til kostnaden på medisinen på helsebudsjettet som den personen kunne fått. Det er totalpakken som teller. 

– Burde ikke være behov

Stortingsrepresentanten er klar på at det gjøres mye bra i offentlig sektor.

– Men jeg har snakket med mange leger og helsepersonell som er frustrerte over hvordan systemet er lagt opp. det oppleves tungrodd og vanskelig.

Helt konkret mener Hoksrud det nå blir viktig å se på hvordan man kan sikre raskere tilgang på medisin for alle.

– Det burde ikke være behov for privat helseforsikring, men for en del bahandlinger mener jeg vi skal bruke kapasiteten i det private for å utfylle det offentlige.

Powered by Labrador CMS