– Dette er ikke en ønsket utvikling, sier Høyres Tone W. Trøen om pasienter som må betale for egen kreftebehandling.

Tone Trøen (H) om privat kreftbehandling:- Disse historiene bekymrer meg

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité , Tone Wilhelmsen Trøen (H), mener HealthTalks pasienthistorier om privat kreftbehandling særlig viser to bekymringsfulle sider ved helsepolitikken til dagens regjering.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

HealhtTalk har bedt Høyres helsepolitiske talseperson, Tone Wilhelmsen Trøen, om å kommentere det som har kommet frem i vår artikkelserie om privat helse og privat kreftbehandling. 

For lang tid - todelt helsevesen

– Hva er din første tanke når du leser disse sakene om privat kreftbehandling, finansiert enten gjennom forsikring eller gjennom egne midler, og om utviklingen hos de private kreftklinikkene?

– Disse sakene viser særlig to bekymringsfulle sider ved helsepolitikken til dagens regjering. For det første at det tar for lang tid for norske pasienter å få tilgang til offentlig, finansierte nye medisiner og behandlingsmetoder. For det andre at vi kan være på vei mot en mer todelt helsetjeneste, når dagens regjering ikke vil bruke den ledige private kapasiteten til å løse lange ventetider og helsekøer, skriver Trøen i en e-post til HealthTalk. 

Høyre-politikeren mener vi har og vil få store utfordringer i årene som kommer. 

– En aldrende befolkning, rask teknologisk utvikling og mangel på helsepersonell er noen av de viktigste. Høyre mener store utfordringer også kan løses, men da er vi avhengig av å ta alle gode krefter i bruk.

– Ikke en ønsket utvikling

– Det er uttalt at vi i Norge skal ha et offentlig helsevesen for alle. Hvordan føler du det reflekteres i historiene vi har sendt deg?

– Disse historiene bekymrer meg. Dette er ikke en ønsket utvikling. Høyre er opptatt av å skape pasientens helsetjeneste, hvor vi alle skal ha trygghet for rask helsehjelp når det er nødvendig. 

Dessverre har vi en regjering som er i utakt med befolkningen når det gjelder spørsmålet om å la private få bidra i å løse utfordringene fremover, uttaler Trøen. 

– Vi må ikke komme i en situasjon der tilliten til den offentlig betalte helsetjenesten forvitrer, og hvor det oppleves at en må ha helseforsikring eller tykk lommebok for å få tilgang på de mest innovative behandlingene eller for å få rask hjelp.

Tror tilliten svekkes

– Er dette en utvikling som bør følges opp politisk? Hvordan vil i så fall du følge opp denne saken opp mot stortingskolleger og departementet? 

– Selvfølgelig må en slik utvikling tas på alvor og følges opp politisk. Å sikre en effektiv, rettferdig og tilgjengelig offentlig helsetjeneste er et politisk ansvar. Dersom vi ikke klarer å løse de store utfordringene i helsetjenesten, svekkes tilliten til at du får hjelpen du trenger. 

Lederen for helse- og omsorgskomiteen peker på at Høyre har en tydelig politikk på at de ønsker et tettere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste, samtidig som de vil omstille den offentlige helsetjenesten. 

– Når det gjelder tilgang til nye medisiner har vi fremmet mange forslag i Stortinget de siste to årene. Vi har blant annet advart mot at det ser ut til økonomi hensyntas mest når det gjelder nye medisiner, og har bedt regjeringen sørge for at alle de fire legemiddelpolitiske målene må følges og vektes likt i systemet for Nye Metoder. Vi har også lagt stor vekt på at regjeringen burde nedsatt et offentlig utvalg i forberedelsen av ny prioriteringsmelding. 

Trøen mener det er viktig med en bred, offentlig debatt som i større grad reiser spørsmålet om alternativkostnaden og samfunnsnytten skal tillegges mer vekt når nye metoder og medisiner skal innføres. 

– Vi har blant annet også bedt regjeringen opprette en ordning for kvalitetssikring av metodevurderingene til Statens legemiddelverk for å sikre tillit og legitimitet til de beslutningene som fattes i Beslutningsforum for nye metoder, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS