Forrige fredag fikk Novartis USA-godkjenning for genterapien Zolgensma for spinal muskelatrofi (SMA), den største genetiske dødsårsaken hos spedbarn. Prisen for denne engangsbehandlingen er rekordhøye 18,5 millioner kroner. Det er usikkert når denne terap Foto: Novartis

Legemidler og biotek

Novartis' nye genterapi til 18,5 millioner kroner er verdens dyreste legemiddel

Det sveitsiske legemiddelfirmaet Novartis har fått USA-godkjenning for genterapien Zolgensma for spinal muskelatrofi (SMA), som er den største genetiske dødsårsaken hos spedbarn. Prisen for denne engangsbehandlingen er rekordhøye 18,5 millioner kroner.