-Det tar i gjennomsnitt nesten 2 år fra et kreftlegemiddel får markedstillatelse til det kan tas i bruk i behandlingen på de offentlige Norske sykehusene. Det er alt for lang tid sier den anerkjente kreftlegen Åslaug Helland

Legemidler og biotek

Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner