Nå går Abbvie ut med data fra en ny studie som viser at JAK-hemmeren Rinvoq reduserer sykdomstegn og symptomer hos pasienter med ankyloserende spondylitt som ikke har tilstrekkelig effekt av behandling med biologiske legemidler. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Ny studie: Rinvoq reduserer sykdomstegn og symptomer hos pasienter med ankyloserende spondylitt

I august sa Beslutningsforum nei til å innføre Rinvoq (upadacitinib) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling med NSAIDs. Nå går Abbvie ut med data fra en ny studie som viser at JAK-hemmeren reduserer sykdomstegn og symptomer hos pasienter med ankyloserende spondylitt som ikke har tilstrekkelig effekt av behandling med biologiske legemidler.