Beslutningsforum innførte i dag fem nye legemidler i spesialisthelsetjenesten.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum ga grønt lys til fem legemidler - seks fikk nei

På sitt møte mandag innførte Beslutningsforum Dupixent (dupilumab) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos barn i mellom 6-11 år. Det offentlige tar også regningen for Rinvoq (upadacitinib) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter. Men det ble nei for andre gang til kombinasjonsbehandlingen Opdivo (nivolumab), Yervoy (ipilimumab) og kjemoterapi som førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft. Det ble også tommelen ned for andre gang til Vyndaqel (tafamidis) til behandling av transtyretinamyloidose hos voksne med kardiomyopati.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)