Beslutningsforum sa i dag ja til fem nye metoder - deriblant Rinvoq for behandling av revmatisme. Daglig leder i AbbVie, Kirsti Nyhus er glad for vedtaket og mener at legemidlet blir viktig for pasientene.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til legemidler til behandling av brystkreft, prostatakreft, nyrecellekreft og revmatisme

På sitt møte i dag hadde Beslutningsforum syv nye metoder oppe til vurdering. Det ble ja til fem nye metoder. Det ble ja til de to brystkreftlegemidlene Verzenios og Kadcyla. Erleada ble innført til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. JAK-hemmeren Rinvoq ble innført til behandling av revmatisme og immunterapien Keytruda fikk ja til behandling nyrecellekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)