HT Live

Prostatakreftmedisin fikk nei av Beslutningsforum

Legemidler og biotek
Vi hadde håpet at Beslutningsforum ville sagt ja til at prostatapasienter uten spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Xtandi, sier Paul Waaler som er adm. dir i Astellas Pharma. Det vil ta minst et år før nye data er på plass.
Mandag sa Beslutningsforum nei til å utvide indikasjonsgrunnlaget til prostatakreftlegemidlet Xtandi. Begrunnelsen er at de kliniske dataene ikke viste tilstrekkelig overlevelsesgevinst.