Prostatakreftmedisin fikk nei av Beslutningsforum

Legemidler og biotek
Vi hadde håpet at Beslutningsforum ville sagt ja til at prostatapasienter uten spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Xtandi, sier Paul Waaler som er adm. dir i Astellas Pharma. Det vil ta minst et år før nye data er på plass.
Mandag sa Beslutningsforum nei til å utvide indikasjonsgrunnlaget til prostatakreftlegemidlet Xtandi. Begrunnelsen er at de kliniske dataene ikke viste tilstrekkelig overlevelsesgevinst.