HT Live

Prostataoperasjon halverer seksualfunksjonen - anbefaler at lavrisikopasienter ikke opereres

Helse og livsstil
Prostataopersjon halverer seksualfunksjonen. Nå anbefaler Kreftregisteret og fagmiljøene at så få pasienter som mulig med lavrisiko prostatakreft bør bli operert. Foto: iStock
Menn som har fått fjernet sin prostata på grunn av kreft har mye dårligere seksualfunksjon enn pasientene som er på aktiv overvåkning. – Ett år etter diagnose mente de kreftopererte selv at seksualfunksjonen var mer enn halvert, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.