Alle nordmenn som fyller 55 år vil få et slikt sett i posten og bli bedt om å sende inn en avføringsprøve. Kreftregisteret forventer at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25% om man deltar i Tarmscreeningprogrammet. Foto: Kreftregisteret
Alle nordmenn som fyller 55 år vil få et slikt sett i posten og bli bedt om å sende inn en avføringsprøve. Kreftregisteret forventer at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25% om man deltar i Tarmscreeningprogrammet. Foto: Kreftregisteret

Nå starter masseundersøkelse av tarmkreft

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55-åringer i Norge få et slikt sett i posten og og bli bedt om å sende inn en avføringsprøve.

Publisert Sist oppdatert

De siste 60 årene har forekomsten av tarmkreft i Norge tredoblet seg. I dag er det vår nest hyppigste kreftform. Kun prostatakreft rammer flere.

Menn og kvinner får nå tilbud om screening med test på blod i avføringen hvert andre år i 10 år. Avføringsprøven tar deltagerne hjemme og sender inn til laboratoriet på Akershus universitetssykehus for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde vil deltageren få tilbud om koloskopi på sykehuset.

Norge på verdenstoppen

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Om lag 4 500 personer får tarmkreft hvert år og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Det er viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at man raskt kan starte behandling.

Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse
Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse

De fleste tilfellene av tarmkreft rammer etter fylte 55 år. Sykdommen utvikler seg fra små utvekster, polypper, inne i tarmen. Polypper er vanlige, og vi finner dem hos én av fire 55-åringer. De fleste polypper gir ikke plager og vil aldri bli farlige. Men noen kan vokse og etter hvert utvikle seg til kreft.

Vanskelig å oppdage

Kreft i tarmen kan være vanskelig å oppdage. Symptomer kommer sent og kan lett forveksles med vanlige mageplager. Ofte tar det derfor lang tid før man opplever symptomene så store at man oppsøker lege.

Det er allerede er innført screening for brystkreft og livmorhalskreft, men ikke for lungekreft som er den kreftformen som tar flest liv i Norge. - Screening av den norske risikobefolkningen kan spare 150 liv fra lungekreftdøden hvert år. Prislappen er 200–300 millioner kroner. En fornuftig investering, sier de to legene Trond-Eirik Strand og Haseem Ashraf.

Tidlig diagnose er viktig

Helsevesenet blir stadig flinkere til å behandle tarmkreft. Men fordi den ofte oppdages sent, vil 40% dø som følge av sykdommen innen 5 år i følge Kreftregisteret. Å få stilt diagnosen tidlig øker muligheten for å bli frisk igjen. Over 95% av pasienter som får påvist tarmkreft i den tidligste fasen, er i live etter 5 år.

Kreftregisteret opplyser at de ikke har sikre tall for effekten av tarmscreening i Norge. Vi antar at risikoen for å dø av tarmkreft reduseres med minst 25% om man deltar i Tarmscreeningprogrammet, skriver de på sin hjemmeside.

– Vi er glad for å kunne markere oppstarten av det nasjonale tarmscreeningsprogrammet. De første deltakerne har alt fått invitasjoner, og vi ser at innkallinger og logistikken fungerer, sier leder i styringsgruppen for programmet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel.

I programmet for tarmscreening vil 55-åringer få tilbud om analyse av en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år. Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, vil deltageren få tilbud om en kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). Det er planlagt gradvis innføring av koloskopi som primær screeningmetode.

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i år. Tilbudet blir rullet gradvis ut til hele landet i løpet av det neste året.

Håper på god oppslutning

Siden 2012 har det blitt gjennomført en norsk pilotstudie på tarmkreftscreening. I denne studien har deltageroppmøtet vært på 60% for gruppen som fikk tilbud om screening med test på blod i avføringen.

- Pilotstudien viser en god interesse for tilbudet og vi håper at enda flere velger å delta når dette blir et nasjonalt program, sier Randel.

Dersom 1000 personer testes for blod i avføringen forventer Kreftregisteret at to vil få påvist tarmkreft.
Dersom 1000 personer testes for blod i avføringen forventer Kreftregisteret at to vil få påvist tarmkreft.

Tallene fra pilotstudien kan også gi en indikasjon på hva vi kan vente oss av et nasjonalt tarmscreeningprogram:

Dersom 1000 personer leverer avføringsprøven, vil 65 få beskjed om at det er påvist blod i prøven og henvises til koloskopi. Ved koloskopi forventer vi at over halvparten får påvist polypper som kan utvikle seg til kreft, og to vil få påvist tarmkreft.

Powered by Labrador CMS