ASCO 2024:

De fleste ble kvitt tarmkreften med immunterapi før operasjon

Å gi immunterapien pembrolizumab før operasjon resulterte i patologisk komplett respons (pCR) de fleste  tarmkreftpasientene med en vanlig DNA-mutasjon, sier overlege og professor Anne Hansen Ree.

Publisert Sist oppdatert

Etter 10 måneders oppfølging hadde ingen av de 32 pasientene i NEOPRISM-CRC-studien (NEOadjuvant PembRolizumab In Stratified Medicine – ColoReCtal) fått tilbakefall, sa studiens førsteforfatter Kai-Keen Shi.

Når en pasient oppnår patologisk komplett respons, indikerer det at behandlingen har vært effektiv, og at det ikke lenger er påvisbare kreftceller i det undersøkte vevet. 

God kreftrespons

– Pasientene med defekter i DNA-reparasjon (MMR-D) og høy mikrosatellittinstabilitet (MSI-H) responderer svært godt på immunterapi. Om lag 10 prosent av pasientene med tarmkreft har slik kreft. Pembrolizumab har vært i bruk bruk i Norge siden 2022 for behandling av pasienter som har fått spredning. Vi har god erfaring med denne behandlingen, sier Hansen Ree. 

Dette er kreft som har høy mutasjonsbyrde, det vil si mange mutasjoner som skaper spesifikke antigener, og immunterapien aktiverer T-celler i immunsystemet til å angripe disse kreftcellene, noe som gir sterk antikreft-effekt. 

Da HealthTalk møter kreftlegen kommer hun ut fra en presentasjon av NEOPRISM-CRC-studien (NEOadjuvant PembRolizumab In Stratified Medicine – ColoReCtal). 

Hun forteller at de sterke immunresponsene hos pasientene med spredning har ført til rask utvikling av immunterapi for behandling av kreft i tidligere stadier av sykdommen. – Dette er viktig fordi prognosefordelen ved tidlig stadium av dMMR/MSI-H kolorektal kreft går tapt etter tilbakefall, så det er et presserende klinisk behov for å maksimere sjansen for kurering i de tidlige stadiene. 

Immunterapi før operasjon

Fase 2-studien NEOPRISM-CRC flytter behandlingen med pembrolizumab frem i behandlingslinjen der pasientene behandles med immunterapien før operasjon. – Pasientene i studien hadde lokalavansert tarmkreft der den primære svulsten vokser inn i naboorganer eller er svært nær. I en slik situasjon må vi krympe svulsten før den kan fjernes kirurgisk. NEOPRISM-CRC-studien har testet ut om neoadjuvant Pembrolizumab, stratifisert etter tumor mutasjonsbyrde, er effektiv og trygg, forteller hun

– Patologisk komplett respons i studien var veldig stor. Dette er ofte et positivt tegn og kan være forbundet med bedre langtidsprognoser, men det gjenstår fremdeles å se om en god patologisk komplett respons samtidig betyr at pasientene oppnår høy sykdomsfri overlevelse, sier hun. 

Kai-Keen Shiu sier at den vil bli forlenget til en 3-års studie med sykdomsfri overlevelse som endepunkt og antall pasienter vil utvides til 70.

Powered by Labrador CMS