Legemidler og biotek

EMPA-KIDNEY studien stoppes tidlig på grunn av klar positiv effekt med Jardiance

Stopper nyrestudie med SGLT2-hemmer på grunn av stor effekt

Forskerne som gjennomfører en stor klinisk studie med SGLT2-hemmeren Jardiance (empagliflozin) på pasienter med kronisk nyresykdom (CKD), har besluttet å stoppe studien tidlig på grunn av positiv effekt som møtte studiens forhåndsdefinerte terskel for tidlig avslutning.

Publisert

Fase 3 studien heter EMPA-KIDNEY og omfatter over 6 600 pasienter med et bredt spekter av kronisk nyresykdom. Den er til dags dato den største CKD-studien.

Pressemeldingen inkluderte ikke informasjon om median oppfølging, men Boeringer Ingelheim og Eli Lilly opplyser at inklusjonen til studien har pågått fra mai 2019 til april 2021, noe som betyr at det lengste som studiedeltakerne kan ha vært i studien er knappe tre år.

Studiens primære endepunkt er et sammensatt mål bestående av progresjon av nyresykdom eller kardiovaskulær død. Sentrale sekundære endepunkter inkluderer kardiovaskulær død, sykehusinnleggelse for hjertesvikt, sykehusinnleggelse uansett årsak og mortalitet uansett årsak.

Boeringer Ingelheim og Eli Lilly gir ingen detaljer om effektresultatene, men opplyser at detaljerte resultater fra EMPA-KIDNEY vil bli presentert senere i år på en medisinsk kongress.

Inkluderte et bredere spekter av pasienter

På verdensbasis dør fem til ti millioner mennesker hvert år av kronisk nyresykdom, og mange liv blir sterkt påvirket av dialysebehandling, sier nefrolog og professor William Herrington som er en av hovedutprøverne i EMPA-KIDNEY.

- Vi studerte et bredt spekter av pasienter med sviktende nyrefunksjon med sikte på å utsette behovet for dialyse og å unngå hjertesykdom hos så mange av dem som mulig, sier han. Det var et ønske om å rekruttere voksne med CKD som ofte sees i klinisk praksis, men som var underrepresentert i tidligere forsøk med SGLT2-hemmere.

Suksessen til Jardiance i EMPA-KIDNEY følger de positive resultatene i både EMPEROR-Reduced og EMPEROR-Preserved-studiene, som dokumenterte effekten av legemidlet på pasienter med hjertesvikt uavhengig av ejeksjonsfraksjon (HFpEF og HFrEF ) og uavhengig av om de også hadde diabetes.

Dette gjorde at EMA for kort tid siden valgte å utvide indikasjonen til Jardiance, og legemidlet er nå den første SGLT2-hemmeren som er godkjent i Europa for å behandle alle voksne med symptomatisk kronisk hjertesvikt. Nærmere bestemt kan legemidlet nå brukes til behandling av hjertesviktpasienter med bevart hjertepumpefunksjon (HFpEF), og for hjertesvikt med redusert hjertepumpefunksjon (HFrEF) - en EU-godkjenning Jardiance fikk i juni i fjor.

Foreløpig har Jardiance ikke noen indikasjon for å behandle pasienter med CKD, mens konkurrenten Forxiga har en slik indikasjon.

Powered by Labrador CMS