SGLT2-hemmeren har fått markedsføringstillatelse for behandling av av voksne med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert hjertepumpefunksjon (HFrEF).

Legemidler og biotek

Jardiance godkjent for behandling av hjertesviktpasienter

EU kommisjonen har godkjent SGLT2-hemmeren Jardiance (empagliflozin) for behandling av voksne med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert hjertepumpefunksjon (HFrEF). - Det er overbevisende dokumentasjon på at SGLT-2 hemmere bør ha en sentral plass i behandlingen av HFrEF , sier professor Lars Gullestad ved universitetet i Oslo.