AstraZeneca har innkassert sin tredje indikasjon for Forxiga i Europa. Forxiga er den første SGLT2-hemmeren som har fått indikasjon for behandling av kronisk nyresykdom. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Forxiga godkjent i Norge for behandling av kronisk nyresykdom

EU-kommisjonen har godkjent Forxiga (dapagliflozin) til behandling av kronisk nyresykdom, uavhengig om pasientene har diabetes type 2 eller ikke.