At Forxiga får EU-godkjenningfor hjertesvikt er en viktig og god nyhet både for pasienter og behandlende leger, sier kardiologiprofessor Dan Atar. Han ser nå frem til at Forxiga får blå resept på den nye indikasjonen.

AstraZenecas diabeteslegemiddel Forxiga er godkjent til å behandle hjertesviktpasienter

Forxiga (dapagliflozin) er den første og eneste SGLT2-hemmeren som er godkjent i EU for å behandle hjertesviktpasienter som har nedsatt hjertepumpefunksjon med og uten type 2-diabetes.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)