Legemidler og biotek

JAK-hemmeren Rinvoq har nå fått markedsføringstillatelse for behandling av barn og voksne som har moderat til alvorlig atopisk eksem. Dette er en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander.

EU godkjenner den første JAK-hemmeren til behandling av barn og voksne med moderat til alvorlig atopisk eksem

Markedsføringstillatelsen ble gitt på grunnlag av fase 3-studiene Measure Up 1 og Measure Up 2 som inkluderte mer en 2500 pasienter. Studiene viste at signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi fikk mindre eksem og redusert kløe sammenlignet med placebo.

Publisert

Det er legemiddelselskapet AbbVie som har utviklet legemidlet.

En ny type sykdomsmodifiserende legemiddel

Rinvoq er en såkalt JAK-hemmer som representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander.

I august i fjor vedtok Beslutningsforum å innføre Rinvoq til behandling av revmatoid artritt, og med en ny markedsføringstillatelse i hånden vil AbbVie også be Beslutningsforum gi tommelen opp for å refundere legemidlet for den nye indikasjonen moderat til alvorlig atopisk eksem.

Kirsti Nyhus som er daglig leder i AbbVie Norge har tro på en Beslutningsforum innfører Rinvoq raskt.

- Vi er glade for denne nyheten. Innsendelsen til Nye Metoder ble gjort før sommeren og vi håper på en smidig prosess og et godt samarbeid med myndighetene for å sikre en snarlig godkjennelse i Beslutningsforum slik at medisinen blir tilgjengelig også for norske pasienter, sier hun til HealthTalk

I både Measure Up 1 og -2 oppnådde signifikant flere pasienter som fikk en 15 eller 30 mg daglig dose med Rinvoq som monoterapi minst 90 prosent forbedring i uke 16 i henhold til det validerte skåringsverktøyet Eczema Area Severity Index (EASI 90) sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Dataene viste også at andelen pasienter som oppnådde en klinisk meningsfull reduksjon i kløe var signifikant høyere i Rinvoq-armen enn blant de som fikk placebo i uke 4, og denne effekten ble opprettholdt gjennom uke 16 for begge doseringene. En klinisk meningsfull reduksjon i kløe ble i studiene definert som en forbedring i Worst Pruritus Numerical Rating Scale (NRS)≥4.

I Measure Up 2 opplevde 60% av pasientene som ble behandlet med 15 mg Rinvoq en gang daglig, 75% reduksjon i symptomene etter 16 uker, sammenlignet med 13% av de som fikk placebo. Ved en høyere dose på 30 mg oppnådde 73% av pasientene dette behandlingsmålet.

Intens kløe

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, hvor de vanligste symptomene er utslett og intens kløe. Alvorlig atopisk eksem karakteriseres av utslett som kan dekke store deler av kroppen. I tillegg til den intense kløen kan sykdommen ha symptomer som rød, tørr og sprukken hud, skorpedannelse og væsking. Som en konsekvens av dette opplever mange med alvorlig atopisk dermatitt også betydelige søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og kan ha økte symptomer på angst og depresjon.

Det finnes ingen kurativ behandling for atopisk eksem. Behandlingsmålet er symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll. Behandlingsprinsippene omfatter behandling av hudbarrieren og inflammasjonen, unngåelse av forverrende faktorer samt behandling av eventuell kronisk kloring og superinfeksjon. Behandlingen består av ulike tiltak og er svært tidkrevende.

Nyere behandling for atopisk eksem er sentrert rundt blokkering av proinflammatoriske cytokiner, spesielt relatert til Th2-aktivitet eller blokkering av JAK 1.

Skal utfordre Dupixent

I februar i fjor ga Beslutningsforum grønt lys for offentlig finansiering av Sanofis Dupixent til behandling av voksne og ungdom fra 12 år med alvorlig atopisk eksem. Dette er den første målrettede biologiske behandlingen som er godkjent for denne pasientgruppen. Når Rinvoq formodentlig får godkjenning fra Beslutningsforum vil den bli en tøff konkurrent til Dupixent.

- Vi er glade for at Rinvoq har fått markedsføringstillatelse. Innsendelsen til Nye Metoder ble gjort før sommeren og vi håper på en smidig prosess og et godt samarbeid med myndighetene for å sikre en snarlig godkjennelse i Beslutningsforum slik at medisinen blir tilgjengelig også for norske pasienter, sier Kirsti Nyhus til HealthTalk
Powered by Labrador CMS