Ved alvorlig atopisk eksem kan store deler av kroppen være dekket av eksem. Kløen blir gjerne helt uutholdelig og påvirker nattesøvn og livskvalitet betydelig. Sykdommen er er forbundet med depresjon, angst og suicidaltanker. Foto: Oslo Universitetssykehus/Ekspertsykehuset

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til avansert legemiddel mot alvorlig eksem

Beslutningsforum har i dag gitt grønt lys for offentlig finansiering av Dupixent til behandling av voksne og ungdom fra 12 år med alvorlig atopisk dermatitt (eksem). Dette er den første målrettede biologiske behandlingen som er godkjent for denne pasientgruppen. - Dette er et betydelig fremskritt. Endelig kan det gjøres noe mer for denne sterkt plagede pasientgruppen, sier hudlege Claus Lützow-Holm.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)