Legemidler og biotek

Skal kartlegge bruken av nye kreftmedisiner

Publisert

De siste årene har det kommet mange nye effektive kreftlegemidler. - Men vi vet altfor lite om hvilke pasienter som får tilgang til slik behandling, og hvem som har effekt av behandlingen, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Nå går Kreftregisteret sammen med blant annet ni legemiddelfirmaer, Legemiddelindustrien (LMI), og Kreftforeningen for å kartlegge bruken og effekten av nye kreftlegemidler i Norge. En foreløpig rapport fra prosjektet skal etter planen være klar sommeren 2020.

Den nye kartleggingen, som heter INSPIRE, ble offisielt åpnet på Radiumhospitalet i går. HealthTalk snakket med Giske Ursin, generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen og administrerende direktør i LMI Karita Bekkemellem.

Du kan se hele intervjuet her:

Historisk

De tre beskriver prosjektet som «historisk». - Målet er å få bedre oversikt over bruken av innovative legemidler, særlig med tanke på det store antallet nye legemidler som kommer. De nye kreftlegemidlene er jo helt fantastiske – når de virker. Noen blir helt kreftfrie, nærmest over natten, andre opplever god bedring, og forlenget levetid, sier Giske Ursin.

Anne Lise Ryel mener det er et paradoks at helse-Norge ikke allerede har disse dataene. - Kreftbehandling består av de tre hovedsøylene kirurgi, stråling og medikamentell behandling. Vi har gode data på kirurgi og stråling men har svært liten kunnskap om hvilke pasienter som får tilgang til innovativ kreftbehandling og hvem som har effekt av behandlingen. Men det er fantastisk at vi nå inngår dette samarbeidet og får på plass disse dataene. Jeg tror vi kommer til å se resultater fra INSPIRE som vil overraske oss og vise at legemidlene gir bedre effekt enn det vi tror i dag, sier Ryel.

Mer treffsikker behandling

-INSPIRE vil gi oss kunnskap som vi ikke har i dag, og en dokumentasjon som gjør at legemiddelbehandlingen blir mer treffsikker. INSPIRE er avgjørende for at pasientene skal få treffsikker og riktig behandling, og gi oss innsyn i forskjellene i kreftbehandlingen på de ulike sykehusene sier Karita Bekkemellem.

-Jeg tror også at INSPIRE vil bidra til å endre det ganske ensidige fokuset at den nye kreftbehandlingen er kostbar. Vi kommer til å få på plass solide effektdata, og vi må huske på at den dyreste behandlingen er den som ikke virker. Vi går nå inn i en helt ny æra i behandlingen av alvorlig syke kreftpasienter. Gjennom INSPIRE får vi et kunnskapsgrunnlag som både helsepersonell og politiske beslutningsmyndigheter kan bruke i sitt arbeide, sier Bekkemellem.

Hun påpeker også at en så grundig kartlegging som INSPIRE vil gi  er vanskelig å få til i de fleste andre land- -Det kan gjøre det mer attraktivt for den internasjonale legemiddelindustrien å legge nye kliniske studier og produksjon til Norge, sier Bekkemellem.

-Nå har ni av våre medlemsbedrifter gått inn i et formelt samarbeid sammen med blant andre Kreftregisteret og Kreftforeningen. Det er både historisk og unikt – selv om de er konkurrenter så ser de det sterke behovet og verdien i å få bedre kunnskap om bruk og effekt av nye kreftlegemidler, sier hun.

 • Stortingsmeldingen er lagt ut og helsenæringen må på med støvlene. Dette blir en lang tur for både store og små, her er tipsene fra Sveinung Stensland som gjør at sola skinner helt inn til mål!

– I framtiden kommer kreftbehandlingen til å bli enda mer persontilpasset, og basert blant annet på biomarkører. Det sentrale her er at pasientene får behandling som er skreddersydd spesielt til dem, og da trenger vi mer kunnskap om hvorfor medisinene virker på noen pasienter, men ikke på andre, sier Bekkemellem.

Disse aktørene deltar i INSPIRE

 • Kreftregisteret
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Inven2
 • Abbvie
 • Bristol-Myers Squibb
 • Merck
 • MSD
 • Novartis
 • Pfizer
 • Roche
 • Sanofi Genzyme
 • Takeda

Mangler oversikt

Onsdag skrev HealthTalk at 62 prosent av Norges befolkning ifølge Helsebarometeret for 2019 er bekymret for et todelt helsevesen.

Overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun, forteller at årlig nektes 1500 lungekreftpasienter effektiv kreftbehandling. Han forteller at mange pasienter som ikke får ny innovativ legemiddelbehandling på offentlige sykehus betaler for den ut av egen lomme eller får den dekket gjennom sin private helseforsikring – og fått god og langvarig effekt av behandlingen. Noen av dem har senere fått den vellykkede behandlingen finansiert av staten, via den såkalte unntaksordningen. Andre har fått avslag.

Både Ursin, Bekkemellem og Ryel er bekymret for det som nå avtegner seg som et stadig mer todelte helsevesen.

-Jeg tror at INSPIRE vil øke tilliten til det offentlige helsevesenet fordi det vil legge til rette for at pasienter over hele landet får lik og god behandling, sier Anne Lise Ryel.

INSPIRE skal finne svar på:

 • Hvem får legemidler og for hva?
 • Hvordan går det med pasientene?
 • Følges nasjonale retningslinjer?
 • Er det regionale forskjeller på hvem som får tilgang til nye medisiner?
 • Hvem har effekt av de nye kreftlegemidlene?


Powered by Labrador CMS