Legemidler og biotek

1500 lungekreftpasienter nektes effektiv kreftbehandling