Helsebarometeret: Flere nordmenn bekymret for todelt helsevesen

Legemidler og biotek,   Helseteknologi