Legemidler og biotek,   Coronaviruset

- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt.. Helseministeren bør nå ta grep og forberede produksjon av viktige legemidler i Norge, sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen i The Life Science Cluster.
- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt.. Helseministeren bør nå ta grep og forberede produksjon av viktige legemidler i Norge, sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen i The Life Science Cluster.

Helseindustrien ber helseministeren forberede produksjon av livsviktige legemidler i Norge

- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge er tidspunktet nå. Konsekvensene kan bli store dersom vi venter til behovet oppstår. Nå står en samlet norsk helseindustri klar til å bidra.

Publisert

Det sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen i The Life Science Cluster. Livsvitenskapsklyngen består av 90 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra legemiddelfirmaer via teknologiselskaper innen marin og landbruk til forskningsinstitutter, universiteter og Oslo Universitetssykehus.

- Denne situasjonen ligner ikke på noe vi har sett tidligere, og de vanlige beredskapsplanene fungerer ikke.

Må forberede oss på neste mangelkrise

Hun roser hvordan myndighetene, industrien, og helsevesenet jobber sammen for å finne løsninger på den akutte mangelen på munnbind og beskyttelsesutstyr, men er samtidig kritisk til at det ikke allerede er etablert beredskapslagre. Nå ber hun Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet forberede seg på neste potensielle mangelkrise. - Jeg ønsker ikke å svartmale, men Norge kan snart komme i en situasjon der vi får mangel på diagnostiske tester og kritiske legemidler, sier Dyrlie Kristensen. - Det vil være uklokt å ikke forberede seg på en slik trussel. Det er nå vi har handlingsrom til å forberede en norsk produksjon, sier hun.

Har mobilisert medlemsbedriftene

The Life Science Cluster overvåker situasjonen aktivt, og har mobilisert medlemsbedriftene til å forberede seg på å øke produksjonen av legemidler og diagnostiske tester. Organisasjonen har nå en god oversikt over der medlemmene kan bidra.

- I forrige uke sendte vi ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter om hva de kan bidra med av laboratorier, utstyr, personell og produksjon. Responsen har vært overveldende. Vår klynge favner på tvers av industrisiloer, og vi ser en enorm vilje til å bistå fra helsebedriftene, men også fra teknologibedrifter innen marin- og landbrukssektoren, instituttsektoren og universitetene. Norge kan og må produsere mer av det helsevesenet kommer til å trenge, og våre medlemsbedrifter står klar til å støtte sykehusene og testlaboratoriene med kompetanse, utstyr og materiell, sier hun.

Nå ber hun om at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp kommer raskt på banen og gi klare signaler på hva de vil trenge, og trekker også frem legemidler som et område der det er behov for betydelig mer norsk produksjon og beredskap.

En varslet legemiddelkrise

Norge i fjor hadde over 1100 tilfeller av mangel på legemidler. Coronapandemien har forverret mangelsituasjonen betraktelig. Nåfrykter Regjeringen at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende og har besluttet at Legemiddelverket kan stoppe parallelleksport av legemidler.

- Statens Legemiddelverk har allerede innført rasjonering av en rekke legemidler, blant annet livsviktig insulin, og nå kjøper norske myndigheter alt de kan få tak i på det internasjonale legemiddelmarkedet. Problemet er at det gjør alle andre land også, forteller Dyrlie Kristensen.

Må forberede beredskapsproduksjon

Nå anbefaler hun at myndighetene går lenger enn å bare bygge opp legemiddellageret. - I dag er Norge nesten hundre prosent avhengig av import av legemidler, og er svært sårbare. Regjeringen må legge til rette for at norske legemiddelprodusenter nå forbereder beredskapsproduksjon av kritiske medisiner som for eksempel insulin, antibiotika, infusjonsvæsker og flytende medisiner som kan settes inn dersom det skulle bli en mangelsituasjon. Det tar tid å etablere en beredskapsproduksjon og vi har dessverre dårlig tid, sier hun.

Hun forteller at anerkjente norske legemiddelfirmaer som for eksempel Vistin Pharma og Curida står klare til å produsere disse legemidlene. - Men da må myndighetene gi tillatelse og garantier slik at selskapene kan kjøpe inn råstoffene som en nødvendig i produksjonen.

- Det vil være uklokt å ikke forberede seg på en situasjon som dessverre ikke er usannsynlig. Skulle vi trenge en slik beredskapsproduksjon er det nå vi må planlegge for dette, sier hun.

Råstoffene til legemiddelproduksjonen må kjøpes inn på det internasjonale legemiddelmarkedet - og det kan oppstå knapphet på disse i en situasjon der mange land vil kjøpe. Jeg håper og tror at myndighetene nå vil sette av et team som får i oppdrag å jobbe mer langsiktig med å kartlegge behovet for diagnostiske tester og kritiske legemidler, og vi er klare til å bidra, sier Dyrlie Kristensen.

Hun mener at det også kan oppstå mangel på diagnostiske tester og reagenser.

- Noe kan løses ved å bestille fra utlandet, men alle land gjør det samme, ventetidene er lange og transport tar lengre tid enn normalt. Nå er det for lite neseprøve-pinner til prøvetaking, og rør og buffer til transport av prøven. Det vil komme mange slike flaskehalser, advarer hun.

Slik kan noen av bedriftene i The Life Science Cluster bidra

Thermo Fisher: Har en test for COVID-19 som ble haste-godkjent av FDA i forrige uke. Det søkes om å oppnå CE IVD-godkjennelse på en liknende test i Europa innen kort tid. Flere av testlaboratoriene har allerede maskiner som denne testen kan kjøres på.

Genetic Analysis: Kan gjøre analyser av bakterier og virus i avføring. Det er påvist at det er virus-spor i avføring lenge etter infeksjon. Genetic Analysis kan raskt bidra og er i ferd med å utvikle en god test basert på sine systemer.

Curida: Norskeid legemiddelprodusent med to fabrikker i Norge. Tilbyr myndighetene beredskapsproduksjon av viktige legemidler.

NMBU, UiO, og institutter som SINTEF og Nofima: Stiller laboratorier, utstyr, materiell og personell til disposisjon

Powered by Labrador CMS