Regjeringen frykter at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende. Nå vil regjeringen stoppe apotekkjedenes eksport av legemidler Foto: iStock

Legemidler og biotek

Norge kan gå tom for viktige legemidler - regjeringen stanser all eksport

Coronaepidemien gjør at alle land i verden nå hamstrer livsviktige legemidler. Regjeringen frykter en global legemiddelmangel som vil gjøre det umulig å skaffe legemidler på det internasjonale markedet. I dag tok derfor Regjeringen grep for å hindre at apotekkjedene selger livsviktige legemidler de har på lager til andre land.