Situasjonen er utfordrende. Vi ber nå alle med egne lagre av smittevernutstyr om å bidra inn, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. NTB scanpix

Coronaviruset

Kritisk mangel på smittevernutstyr: Ber om hjelp fra tannlegekontorer, veterinærer og hudpleiesalonger

Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. - Vi ber om at alle som sitter på lagre av smittevernutstyr kontakter Helse Sør-Øst HF så fort som mulig for å avhjelpe mangelsituasjonen. Særlig gjelder dette munnbind, sier fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.