Legemidler og biotek,   Kliniske studier

En fase 3-studie dokumenterer at Tagrisso hjelper pasienter med en aggressiv lungekreft betydelig lenger og stopper veksten av lungekreften. Foto: AstraZeneca

AstraZenecas Tagrisso hjelper lungekreftpasienter til å leve lenger viser ny studie

AstraZeneca sier i en pressemelding at en senfase-studie viser at deres lungekreftmedikament, Tagrisso, hjelper pasienter med en aggressiv lungekreft betydelig lenger enn annen behandling og stopper veksten av lungekreften.

Publisert

Den britiske legemiddelprodusenten rapporterte generelle positive overlevelseresultater blant tidligere ubehandlede pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) der svulstene har mutasjoner i epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR).

Tagrisso er den eneste medisinen som har vist statistisk signifikant overlevelse i denne typen sykdommer, sier AstraZeneca.

Tagrisso er godkjent i 74 land, inkludert USA, Japan, EU og Norge for å behandle den spesifikke kreftformen.

Forbedret overlevelse

- De positive resultatene fra Fase 3-studien viser at Tagrisso gir en enestående overlevelse i forhold til annen behandling. Dette forsterker Tagrisso sin posisjon som førstelinje-behandling, sier José Baselga, som er konserndirektør for onkologisk forskning i Astra Zeneca.

Selskapet har i de siste årene økt sitt fokus på kreftbehandling gjennom flere oppkjøp blant selskaper som utvikler og produserer immunterapi og målrettet terapi. Tidligere i år inngikk AstraZeneca en avtale på 65 milliarder kroner med Japanske Daiichi Sankyo.

For kort tid siden rapporterte også AstraZeneca at en av deres andre kreftmedisiner, Lynparza,lyktes med å hjelpe pasienter med metastatisk prostatakreft som har genetiske mutasjoner til å leve lenger uten at sykdommen ble forverret, sammenlignet med standardbehandling.

Effektiv lungekreftmedisin: Tagrisso viser svært god effekt i ny studie.

Dette er lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. I 2017 påvist 3214 nye tilfeller med lungekreft i Norge. Dette er den nest hyppigste kreftformen hos menn, og den tredje hyppigste hos kvinner. Røyking er den viktigste risikofaktoren for å utvikle lungekreft, men cirka 15 prosent av norske tilfeller er hos mennesker som aldri har røyket. Andre risikofaktorer er eksponering for radon og asbest, nikkel- og kromeksponering, luftforurensning og passiv røyking.

To hovedtyper lungekreft

Lungekreft deles inn i to hovedtyper, småcellet og ikke små-cellet. Ca 20 % av alle lungekrefttilfeller er småcellet, og det er den varianten som er mest aggressiv. Den ikke-småcellede varianten utgjør 80 % og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter.

Bare 25 prosent av lungekreftpasienter kan opereres, og mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Man regner at bare cirka ti prosent av tilfellene lar seg helbrede.

Ubehandlet vil lungekreft nesten uten unntak spre seg til andre organer. Kreftsvulsten vokser inn i lymfe- eller blodkar og sprer seg videre gjennom blod- eller lymfebaner. De vanligste stedene lungekreften sprer seg til er lymfeknuter, videre i lungene, skjelett, lever, binyrer og hjerne.

Hva er Tagrisso og hvordan virker den?

Tagrisso inneholder virkestoffet osimertinib, som tilhører en legemiddelgruppe kalt proteinkinasehemmere som brukes til behandling av kreft. TAGRISSO brukes til å behandle voksne pasienter med en type lungekreft som kalles ikke-småcellet lungekreft. Hvis en prøve har vist at kreften har visse forandringer (mutasjoner) i et gen kalt EGFR (epidermal vekstfaktor-reseptor) og har spredd seg til den andre lungen eller andre organer, er det sannsynlig at sykdommen vil respondere på behandling med Tagrisso.

Hvordan virker Tagrisso?

Tagrissovirker ved å blokkere EGFR og kan bidra til å bremse eller stoppe veksten av lungekreften. Den kan også bidra til å minske størrelsen på svulsten.

Kilde: Felleskatalogen

Powered by Labrador CMS