Legemidler og biotek

Hjertesvikt rammer årlig rundt 64 millioner mennesker over hele verden, og halvparten av pasientene dør innen fem år etter diagnosen.

Kan diabetesmedisin hjelpe 16 000 Nordmenn med hjertesvikt?

AstraZenecas diabetesmedisin, Forxiga (dapagliflozin), har fått fast-track godkjenning av den amerikanske legemiddelmyndigheten for behandling av hjertesvikt. 64 millioner mennesker rammes årlig av hjertesvikt og leveutsiktene ved hjertesvikt er lavere enn ved de aller fleste kreftformer.

Publisert

Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA har gitt klarsignal for at Forxiga kan videreutvikles til å brukes på voksne pasienter for å redusere risiko for kardiovaskulær død og forverrelse av hjertesvikt. FDA ga fast track status for at Forxiga kan benyttes av hjertesviktpasienter som har redusert pumpefunksjon (HFrEF) og pasienter med et stivt og lite elastisk hjerte ( HFpEF).

FDA tilsvarer det norske Legemiddelverket. Hensikten med å gi et legemiddel fast track, er å få viktige nye medisiner ut til pasientene raskere enn normalt. Det er meget strenge kriterier for å å komme på FDAs fast track-liste.

Godkjent for behandling av diabetes type 2

Forxiga er allerede godkjent som behandling av diabetes type 2 og er et av AstraZenecas 10 mestselgende legemidler. Forxiga omsatte for 1,39 milliarder dollar i 2018, og ser nå ut til å få godkjent en ny indikasjon. Diabetes er ofte forbundet med høy risiko for hjertesvikt.

-Forxigas preparatomtale ble i august 2019 oppdatert på bakgrunn av DECLARE-TIMI 58, en kardiovaskulær endepunktstudie med mer enn 17 000 pasienter med type 2 diabetes.

Forxiga viste i denne studien en overlegen effekt versus placebo i å forebygge det primære endepunktet sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt eller kardiovaskulær død hos pasienter med eller uten etablert hjerte-karsykdom. Dette sier Tor Frostelid i AstraZeneca i en kommentar. Frostelid er Market Access & Governmental Affairs Director i AstraZeneca.

-Videre presenterte AstraZeneca resultater fra endepunktstudien DAPA-HF med Forxiga på den europeiske hjertekongressen (ESC) i Paris 1. september 2019. Forxiga reduserte i denne studien signifikant det primære endepunktet kardiovaskulær død og forverrelse av hjertesvikt sammenlignet med placebo, gitt på toppen av standard behandling. AstraZeneca vil arbeide videre med å utvikle Forxiga som et potensielt nytt behandlingsalternativ for hjertesvikt, sier Frostelid.

Forxigas fast-track status for bruk på pasienter med hjertesvikt var basert på to kliniske studier. I en av studiene hadde om lag 40% av deltakerne av diabetes type 2, som er vanlig blant pasienter med hjertesvikt.

Hjertesvikt rammer årlig rundt 64 millioner mennesker over hele verden, og halvparten av pasientene dør innen fem år etter diagnosen, sier AstraZeneca.

Leveutsiktene ved hjertesvikt er lavere enn ved de aller fleste kreftformer.

  • Hjertesvikt er en hyppig og viktig årsak til sykdom og død i den vestlige verden. Andelen (insidensen) av hjertesvikt er på ca. 1 % hos personer over 65 år. Forekomsten (prevalensen) i befolkningen er 1-3 %, mens eldre over 75 år har en prevalens som er høyere enn 10 %.
  • Behandlingen av mange sykdommer som disponerer for hjertesvikt, som hypertensjon (høyt blodtrykk) og akutt hjerteinfarkt, har bidratt til å bedre leveutsiktene vesentlig de senere år. Samtidig eldes befolkningen med økt sykelighet og dødelighet. Man regner derfor med at antallet med hjertesvikt også vil øke betydelig i årene som kommer. Man snakker om en «hjertesviktepidemi». Leveutsiktene ved hjertesvikt er faktisk lavere enn ved de aller fleste kreftformer.
  • Omtrent 50 % av hjertesviktpasientene har redusert pumpefunksjon (HFrEF).
  • I HFpEF trekker musklene i hjertet seg normalt sammen, og det kan se ut til at hjertet pumper en normal andel av blodet som kommer inn i det. I HF med redusert utstøtningsfraksjon (HFrEF), også kjent som systolisk HF, er ikke hjertemuskelen i stand til å trekke seg tilstrekkelig sammen, og utviser derfor mindre oksygenrikt blod i kroppen.

Kilde: Indremedisineren

AstraZeneca's diabetesmedisin Forxiga er på fast track for å behandle hjertesvikt.
Powered by Labrador CMS