Legemidler og biotek

Pasientene som fikk Lynparza opplevde at deres liv ble forlenget med 12,9 måneder sammenliknet med de som fikk placebo. Etter fem år var 42.1 prosent av de som fikk Lynparza fremdeles i live mot 33,2 prosent i placebogruppen.

Lynparza øker overlevelsen for kvinner med eggstokkreft med 13 måneder

Kvinner med avansert høygradig eggstokkreft som etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi fikk Lynparza som vedlikeholdsbehandling reduserte risikoen for død med 26 prosent.

Publisert

Det viser den randomiserte fase III SOLO-2-studien som AstraZeneca skal legge frem på American Society of Clinical Oncology (ASCO) senere denne måneden. Studien er den første som dokumenterer de første totale overlevelsesdata for en PARP-hemmer for denne pasientgruppen.

Lynparza (olaparib) gir pasientene en betydelig periode uten progresjon av sykdommen. Pasientene som fikk Lynparza opplevde at deres liv ble forlenget med 12,9 måneder sammenliknet med de som fikk placebo. Etter fem år var 42.1 prosent av de som fikk Lynparza fremdeles i live mot 33,2 prosent i placebogruppen.

Innført i Norge

27. april sa Beslutningsforum ja til å innføre AstraZenecas Lynparza til vedlikeholdsbehandling av eggstokk-kreft hos pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. Grunnlaget for dagens beslutning er fase III studien SOLO-1 som ble presentert på ESMO konferansen i München sist høst.

-Dette er sykdommer som er meget alvorlige og som tar mange gode leveår. Lynparza har god dokumentasjon og den kliniske nytten står i et rimelig forhold til kostnadene. Det sa leder av Beslutningsforum Stig Slørdahl, når han overfor HealthTalk begrunnet det positive vedtaket.

- Jeg pleier å si at vi innfører de legemidlene som er godt dokumentert og har en bærekraftig pris. Det var derfor en grei sak å innføre Lynparza, sa han

Viktig fremskritt

- Forbedringer i total overlevelse (OS) kan være vanskelig å demonstrere i kliniske forsøk innen eggstokkreft, blant annet på grunn av at mange pasienter i placebogruppen går over i behandlingsgruppen, sa studienes hovedforfatter doktor Andrés Poveda under et pressemøte. - Det er gjort begrensede fremskritt med å forbedre den totale overlevelsen de siste to tiårene, la han til.

- En median forbedret totaloverlevelse på nesten 13 måneder er imponerende innen eggstokkreft og gir en betydelig fordel for våre pasienter, sier Andres Poveda. - Med de gode overlevelsedataene bidrar denne studien til å innlede en ny epoke med persontilpasset for kvinner med eggstokkreft som er vanskelig å behandle, sier han.

Funnene kommer fra den randomiserte fase III SOLO-2-studien, og representerer de første totale overlevelsesdata for en PARP-hemmer for denne pasientgruppen.

- Denne studien bekrefter at PARP-hemmeren Lynparza bør være standard vedlikeholdsbehandling for pasienter med BRCA-relatert eggstokkreft som har effekt av platinabasert cellegift. Legemidlet representerer et betydelig fremskritt for kvinner med kreft som har en historisk dårlig prognose, sier ASCOs sjefslege Richard L. Schilsky.

27. april sa Beslutningsforum som ledes av Stig Slørdahl ja til å innføre AstraZenecas Lynparza til vedlikeholdsbehandling av eggstokk-kreft hos pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. Grunnlaget for dagens beslutning er fase III studien SOLO-1 som ble presentert på ESMO konferansen i München sist høst. På ASCO kommer nye data.

Om kreft i eggledere/eggstokker

Ondartede svulster utgående fra eggledernes eller eggstokkenes overflatelag (epitel) utgjør 90 prosent av all eggstokkreft. Resten utgjøres av svulster utgått fra andre celler, bl.a. kimceller i eggstokkens indre strukturer (germinalceller). Kreft i eggstokk og eggleder består av epiteliale svulster og ikke-epiteliale svulster (sjeldne). 55 prosent av svulstene er serøse, det vil si at de er væskedannende. Kreft i eggstokk og eggleder kan være vanskelig å skille. Symptomene er ofte vage og diffuse, noe som gjør at sykdommen kan være vanskelig å oppdage. Ansamling av væske i buken kan hos mange være første tegn på kreftsykdom. Risiko for å utvikle kreft i eggstokk og eggleder øker med alderen.

De epiteliale svulstene inkluderer tre hovedtyper:

  • ondartet tumor som utgår fra overflaten i ovariene (eggstokkreft)
  • tumor utviklet i tuben (egglederkreft)
  • epitelial bukhinnekreft (peritonealt karsinom)

Kreft i bukhinnen kan være primær, det vil si at tumor utgår fra epitelet i bukhinnen. Ved eggleder- og eggstokkreft skjer spredningen primært peritonealt ved at kreftceller frigjøres fra tumor og sprer seg med væsken i bukhulen, kreftcellene fester seg så på bukhinnen og vokser her som metastaser.

Kilde: Beslutningsforum

Powered by Labrador CMS