Innfører tre nye legemidler: Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre Lynparza til behandling av arvelig eggstokkreft. Det ble også ja til en blødermedisin og et siste skanse antibiotikum Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til Lynparza til behandling av arvelig eggstokkreft

AstraZenecas Lynparza ble i dag innført til vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos en gruppe pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon.