Innfører tre nye legemidler: Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre Lynparza til behandling av arvelig eggstokkreft. Det ble også ja til en blødermedisin og et siste skanse antibiotikum Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til Lynparza til behandling av arvelig eggstokkreft

AstraZenecas Lynparza ble i dag innført til vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos en gruppe pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)