Legemidler og biotek

DESTINY-Breast04 ble søndag presentert på ASCO. Studien viser at det målrettede legemidlet Enhertu (trastuzumab deruxtecan), reduserer risikoen for kreftprogresjon eller død med imponerende 50 % og risiko for død med 36 % i pasienter som tidligere har fått behandling for HER2-lav metastatisk brystkreft.

Enhertu øker overlevelsen dramatisk for brystkreftpasienter

Kreftlegemidlet Enhertu halverer risikoen for sykdomsprogresjon og reduserer risikoen for død med 36 % hos en gruppe kvinner med metastatisk brystkreft i en klinisk studie. Onkologer sier at dette kan endre hvordan de behandler sykdommen.

Publisert

Det viser kliniske data fra fase 3-studien DESTINY-Breast04 som søndag ble presentert på verdens største kreftkongress American Society of Clinical Oncology - ASCO - og samtidig publisert The New England Journal of Medicine. Enhertu kan bli det første målrettede legemidlet for å behandle brystkreft som er «HER2-lav»

Studien viser at det målrettede legemidlet Enhertu (trastuzumab deruxtecan), reduserer risikoen for kreftprogresjon eller død med imponerende 50 prosent og risiko for død med 36 prosent i pasienter som tidligere har fått behandling for HER2-lav metastatisk brystkreft.

55 prosent av brystkrefttilfellene regnes som HER2-lav.

Studien inkluderte 557 pasienter. To tredjedeler ble tilfeldig tildelt Enhertu, og den andre tredjedelen fikk legens valg av kjemoterapi.

Etter median oppfølging på 18,4 måneder utvidet Enhertu tiden pasienter levde uten sykdomsforverring til 9,9 måneder, mot 5,1 måneder for pasienter som fikk legens valg av kjemoterapi. Dette ga seg utslag i økt levetid: Legemidlet forlenget pasientenes liv 23,4 måneder, sammenlignet med 16,8 måneder for de som fikk cellegift. Det tilsvarer en reduksjon på 36 % i risikoen for død over den tidsperioden.

-Totaloverlevelse er vanskelig å vise hos metastaserende pasienter, sier Jennifer Litton, en brystkreftonkolog og visepresident for klinisk forskning ved M.D. Anderson Cancer Center til det amerikanske bransjebladet Stat. - Med tanke på den totale overlevelsesfordelen er dette praksisendrende og vil potensielt åpne opp for behandling for en helt ny gruppe pasienter, sier hun.

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner både i Norge og på verdensbasis. I 2020 ble det rapportert 3424 nye tilfeller av brystkreft hos kvinner i Norge, og omtrent 600 kvinner dør av brystkreft i Norge hvert år. I Norge utgjør brystkreft 22% av alle krefttilfeller hos kvinner og rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kvinner under 50 år kan også få brystkreft, men kun 4.3% av nye diagnoser var hos kvinner under 40 år.

Praksiendrende

Doktor Jane Lowe Meisel, er en av ASCOs brystkrefteksperter. Hun sier resultatene av DESTINY-Breast04 er praksisendrende ved at dataene støtter opprettelsen av HER2-lav som en ny, terapeutisk målrettet kategori for metastatisk brystkreft.

– Denne studien etablerer en ny brystkreftkategori - HER2-lav - og omdefinerer dermed hvordan vi klassifiserer og behandler brystkreft. Studien vil i betydelig grad utvide populasjonen av pasienter som kan dra nytte av HER2-målrettet behandling, sier Meisel.

- Vår studie viser at Enhertu kan være et nytt og svært effektivt målrettet terapialternativ for denne nylig definerte pasientpopulasjonen, sier hovedforfatter doktor Shanu Modi. Hun er onkolog ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

- Det er viktig for pasienter å vite hvilket nivå av HER2 kreften deres uttrykker, ikke bare om det er positivt eller negativt, spesielt ettersom HER2-lav status kan bestemmes ved hjelp av vanlig tilgjengelige tester, sier hun.

HER2-ekspresjon bestemmes av en test som måler mengden HER2-protein på en kreftcelle og/eller en test som teller kopiene av HER2-genet i kreftceller.

I fjor var data fra DESTINY-Breast03 den største nyheten på den europeiske kreftkongressen ESMO. Fase 2-studien slo fast at Enhertu ga en signifikant høyere progresjonsfri overlevelse (PFS) hos samtlige subgrupper hos pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft sammenlignet med dagens norske standardbehandling Kadcyla. Kadcyla brukes i Norge i dag til andrelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft ved spredning til brystregionen eller ved fjernspredning.

På årets ASCO har AstraZeneca og Daiichi Sankyo altså lagt frem data fra en fase 3-studie som viser altså viser at Enhertu halverer risikoen for sykdomsprogresjon sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter med HER2-lav brystkreft.

Ennå ikke innført i Norge

Beslutningsforum har vedtatt at offentlige sykehus ikke får tilby Enhertu selv som tredjelinjebehandling til pasienter med uhelbredelig brystkreft. Begrunnelsen er at legemidlet er for dyrt og at effekten er for dårlig dokumentert.

Et monoklonalt antistoff transporterer cellegiften til kreften

HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) er reseptorer som uttrykkes hos om lag 30 prosent av brystkreftpasientene og kan brukes som mål ved målrettet behandling. Og det er dette som Enhertu utnytter for å målrettet angripe kreften.

Enhertu - Trastuzumab deruxtecan - er et HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler (deruxtecan).

Trastuzumab (Herceptin) er et monoklonalt antistoff som målrettet transporterer den effektive cellegiften - deruxtekan - direkte til kreftcellenes HER2-reseptor. Ved frigjøring trenger deruxtecan gjennom cellmembranen og forårsaker DNA-skade og apoptotisk celledød, såkalt programmert celledød. Å målrette behandlingen mot HER2 har blitt en sentral strategi i bekjempelsen av brystkreft siden Herceptin (trastuzumab) ble godkjent i 1998.

Pasientene i DESTINY-Breast04 studien ville normalt ikke ha vært kvalifisert til å få Enhertu. Som flere andre brystkreftmedisiner, er Enhertu designet for å målrette mot den humane epidermale vekstfaktor 2, eller HER2, et protein som finnes på overflaten av noen kreftceller. Da det første HER2-legemidlet, Herceptin, ble utviklet på 1990-tallet, fant forskerne at det bare var effektivt hos pasienter når svulster uttrykte en viss mengde HER2, som deretter ble kjent som HER2-positive

Men alle kvinnene i DESTINY-Breast04 ville ha blitt regnet som HER2-negative. I stedet hadde de lave nivåer av HER2 som normalt ikke ville ført til at en behandling virket. Det ville ikke vært nok til å gjøre tidligere HER2-medisiner, som virker ved å blokkere HER2-reseptoren, effektive. Det var imidlertid nok til å tjene som et fyrtårn som resulterte i at Enhertu frigjorde sin nyttelast med cellegift og drepte tumorcellene. Det, sier eksperter, skaper en ny gruppe pasienter, kjent som HER2-lave.

Opprinnelig utviklet av Daiichi Sankyo

Enhertu ble opprinnelig utviklet av japanske Daiichi Sankyo. Nå jobber selskapet sammen med AstraZeneca for å kommersialisere det målrettede legemidlet. De to selskapene inngikk et globalt samarbeid for i fellesskap å utvikle og kommersialisere Enhertu i mars 2019, bortsett fra i Japan hvor Daiichi Sankyo har eksklusive rettigheter. Daiichi Sankyo er ansvarlig for produksjon og forsyning av Enhertu globalt. En tilsvarende avtale ble inngått i 2020 for et annet antistoff legemiddelkonjugat som heter Datopotamab Deruxtecan.

Doktor Jane Lowe Meisel, er en av ASCOs brystkrefteksperter. Foto: ASCO
Enhertu (Trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler (deruxtecan), som her er vist som gule prikker.
Powered by Labrador CMS