Direktørene for de fire regionale helseforetakene sa i dag nei til å innføre det målrettede legemidlet Enhertu. - Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer, og prisen er høy, sier Inger Cathrine Bryne.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier nei til å innføre presisjonsmedisinen Enhertu til pasienter med aggressiv brystkreft

Beslutningsforum sa i dag nei til å innføre Enhertu som tredjelinjebehandling for metastatisk HER2 positiv brystkreft. - Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer. Dessuten er prisen er høy.