ESMO 2021
- Enhertus betydelige effekt på progresjonsfri overlevelse vil føre til et paradigmeskifte i behandlingen av HER2-positiv brystkreft, sa forskere bak Destiny-Breast03-studien. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. Antistoffet (trastuzumab) transporterer en cellegift (deruxtecan) direkte til kreftcellene.

Legemidler og biotek

Oppsiktsvekkende resultater i behandlingen av brystkreft

Enhertu - brystkreftlegemidlet til Daiichi Sankyo og AstraZeneca - leverte oppsiktsvekkende resultater i en stor studie som sammenliknet legemidlet direkte mot Kadcyla fra Roche. Pasienter som fikk Enhertu hadde 72 prosent mindre risiko for at kreften skulle utvikle seg enn de som fikk Kadcyla.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)