ESMO 2021
- Enhertus betydelige effekt på progresjonsfri overlevelse vil føre til et paradigmeskifte i behandlingen av HER2-positiv brystkreft, sa forskere bak Destiny-Breast03-studien. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. Antistoffet (trastuzumab) transporterer en cellegift (deruxtecan) direkte til kreftcellene.

Legemidler og biotek

Oppsiktsvekkende resultater i behandlingen av brystkreft

Enhertu - brystkreftlegemidlet til Daiichi Sankyo og AstraZeneca - leverte oppsiktsvekkende resultater i en stor studie som sammenliknet legemidlet direkte mot Kadcyla fra Roche. Pasienter som fikk Enhertu hadde 72 prosent mindre risiko for at kreften skulle utvikle seg enn de som fikk Kadcyla.