- Studien som ligger til grunn for FDA sin godkjenning viser at Enhertu har et potensiale til å endre klinisk praksis i behandlingen av pasienter med HER2 positiv magesekkreft, sier overlege Eva Hofsli. Hun er særlig imponert over overlevelsestallene i DESTINY-Gastric01 studien.

Legemidler og biotek

Enhertu er godkjent i USA for behandling magesekkreft og i Europa for brystkreft

Den amerikanske legemiddelmyndigheten - FDA - har godkjent Daiichi Sankyo og AstraZenecas målrettede kreftlegemiddel Enhertu (trastuzumab deruxtecan) for å behandle pasienter med HER2 positiv lokalavansert eller metastatisk magesekkreft. For to dager siden fikk Enhertu også godkjenning i Europa for behandling av metastatisk HER2 positiv brystkreft.